Vivian Søndergaard deltager som repræsentant for en af ejerne aktivt i Shared, hvor hun også er bestyrelsesmedlem.

Det har så rigeligt betalt sig for Morsø Forsyning at blive medejer af Shared. Alene i 2018 gav det en besparelse på 1 mio. kr., og det kan mærkes i et selskab med 11.000 kunder.

"Den største succes ved medejerskabet er den økonomiske, men der er andre fordele. Vi besidder fx ikke selv de nødvendige juridiske kompetencer for at kunne deltage i mange udbud, men i Shared bliver vi en del af nogle meget større udbud. Det har givet os store besparelser, ligesom vi lærer af det,” siger Vivian Søndergaard, der er direktør i Morsø Forsyning.

Hun kan godt lide, at Shared er en blandet flok, der har forskellige indfaldsvinkler. Det giver tit nyttig viden at sparre og kommunikere med hinanden. Såvel mellem direktører som mellem indkøbs- og udbudskonsulenter og ledningsfolk.

Forsyningssekretariatets effektiviseringskrav på 2 % skal nås hvert år, og derfor er de opnåede besparelser desto mere vigtige, samtidig med at man hver dag søger besparelser til gavn for kunderne. Vivian Søndergaard deltager som repræsentant for en af ejerne aktivt i Shared, hvor hun også er bestyrelsesmedlem.
”Vi deltager som medejer selv i planlægningen af udbuddene. Det er et stort arbejde i starten, men det bliver nemmere, og vi står stærkere med Shared. Særligt EU-udbud er tunge og tidskrævende, så der ville vi skulle hente eksterne konsulenter i stedet, og de er ikke billige,” siger Vivian Søndergaard.

Sundt med udfordring

Hun ser ikke de store ulemper ved medejerskabet. Man bestemmer jo selv, om man vil være med i det enkelte udbud, og så er det sundt at blive udfordret, påpeger hun.
”Fx var vi med i et udbud om brønde og riste, der ligger i vejene og fører ned til vores ledningsnet. Der har nærmest været religion i branchen om, hvordan de skulle se ud og være. Men i Shared kommer vi ud over at gøre ”som vi plejer”. Leverandøren endte med at blive en ny, og vi fik en langt bedre pris. Uden at der blev givet køb på kvaliteten, for de skal jo ligge i rigtig mange år,” siger Vivian Søndergaard.

I starten var der en vis bekymring i bestyrelsen af Morsø Forsyning over, om det ville fjerne for mange opgaver fra de lokale virksomheder. Men for det første blev 2/3 af indkøbene ikke produceret lokalt alligevel, og for det andet kan lokale leverandører sagtens afgive tilbud, fordi udbuddene tit har en geografisk opdeling – men de skal selvfølgelig være skarpe nok.
”De kan tit få fordel af at byde ind på vores udbud, fordi der opstår flere udbud, og de bliver større i omfang, når flere forsyningsselskaber er involveret,” siger Vivian Søndergaard, der ser flere fordele ved at være fælles om fx jurister, der er specialister inden for indkøb.
”Vi har frit spil til en hel indkøbsafdeling, som vi ellers ikke ville have råd til som mindre selskab. Aarhus Vand er selvfølgelig store, men de er med til at trække os op i mængde og ned i pris hos leverandørerne,” siger Vivian Søndergaard.