Shared vil fremover vægte kvaliteten af udbudsprocesserne endnu højere, fortæller direktør i Shared, Therese Bonney, der ses midt i billedet.

Shared giver kompetencer til sine ejere, som de ikke selv besidder, og skaber hvert år store besparelser via udbud. Nu går man i dybden med indkøbsprocessernes kvalitet.

Serviceselskabet Shared har hvert år siden sin opstart i 2014 år leveret større besparelser til sine ejere end estimeret. I 2018 opnåede man besparelser på tværs af alle selskaber på 13,58 mio. kr., svarende til godt 34 % mere end målet for 2018.
”Nu ændrer vi så vores strategi for de kommende år, så vi fortsat vil have et mål om en besparelse på 3,75 kr. for hver indskudt kr., men derudover vil vi fokusere mere på processerne før og efter et udbud. Vi vil vægte kvaliteten endnu højere,” siger direktør i Shared, Therese Bonney.

Derfor er man i gang med at udarbejde en systematisk plan for opfølgning for alle leverandører, man indgår aftaler med. Det sker for at sikre sig, at de lever op til de krav, som udbuddene fra Shared stiller til dem – fx på områderne bæredygtighed, samfundsansvarlighed og generelle betingelser.

Udvikling i dybden

”For at opnå det bedste samarbejde med leverandørerne er det vigtigt, at de indgåede aftaler overholdes af begge parter. Det giver i sidste ende den bedste økonomi både for ejerne og deres leverandører,” siger Therese Bonney.

Da samarbejdet i de første fem år har været meget tilfredsstillende på indkøbsområdet, ønsker bestyrelsen nu at skabe mere værdi på andre ydelser i samarbejdet. Man har derfor påbegyndt en række analyser, der kigger nærmere på områder, hvor man vurderer at kunne spille en værdiskabende rolle for ejerne. Det er så op til bestyrelsen at beslutte, om ydelserne skal indgå i Shareds ydelseskatalog.

OM Shared A/S

Favrskov Forsyning A/S, Mariagerfjord Vand A/S, Morsø Forsyning A/S, Syddjurs Spildevand A/S, Vesthimmerlands Forsyning A/S og Aarhus Vand A/S ejer i fællesskab serviceselskabet Shared A/S.

I Shareds bestyrelse ønsker man flere medlemmer – gerne 4-6 nye over de næste tre år. Deltagelse kræver, at man køber 1 B-aktie á 10.000 kr. i Shared.

Mange udbud

Ejerselskaberne skal konkurrenceudsætte deres indkøb og sende indkøb i EU-udbud. I 2018 har Shared gennemført 12 EU-udbud og cirka 50 konkurrenceudsættelser.

Aarhus Vand skiller sig ud ved at være større end de andre selskaber, men det ser Therese Bonney som positivt både i forhold økonomiske besparelser ved udbud, og fordi forskellighed giver værdi for bl.a. direktørerne. Hun bakkes op af direktør Søren Lynge Petersen fra Syddjurs Spildevand:
”Det var først og fremmest de økonomiske incitamenter, der lå bag vores beslutning om at træde ind. Stordriftsfordele ved indkøb og fælles håndtering af lønadministration gav god mening for os – og vi så desuden størrelsen på Aarhus Vand som et klart fortrin, da alle selskaber i Shared samarbejder på lige fod.”

Brug os

Therese Bonney ser samarbejdet i Shared som en professionalisering af vandselskaberne. Hun opfordrer til, at de lægger deres udbud hos Shared, men understreger, at det er frivilligt for dem.
”I medierne er der stor bevågenhed på, om selskaber konkurrenceudsætter deres indkøb. Der har været nogle uheldige sager rundt omkring, og der er fokus på, at indkøb skal konkurrenceudsættes, så opgaverne ikke tildeles familierelaterede virksomheder og ”faste” leverandører. Derfor er det godt at bruge os, så vi kan sikre, at udbud og indkøb foretages efter bogen,” siger hun.