Henrik Fausing, projektdirektør i Dansk Byggeri.

Forbered udbud grundigt og overhold AB-grundlaget – det anbefaler projektdirektør i Dansk Byggeri, Henrik Fausing, for at opnå bedre udbud

"For vores medlemmer er det vigtigste et godt forberedt udbudsmateriale. Typisk handler det om anlægsarbejder i jorden, og derfor bør jordbundsforhold være undersøgt ordentligt, herunder hvad der kan ligge af hindringer nede i jorden, så entreprenørerne fx ikke graver elkabler eller rørledninger over,” siger Henrik Fausing, projektdirektør i Dansk Byggeri.

Hvis forarbejdet er gjort grundigt fra bygherres side, så har man som leverandør de bedste forudsætninger for at give et tilbud, der rammer plet.

De udbudte projekter berører ofte grundejere, og det er derfor vigtigt, at deres ejendomme er kortlagt i forvejen for at få svar på, om der eksempelvis er eksisterende skader, eller om der er tilstødende bygninger og anlæg, der kan påvirke opgaven.

”Teknisk set er det væsentligste, at udbyder forholder sig ordenligt til projektgrundlaget. Mange steder er der fx ringe pladsforhold. Skal man så skyde sig igennem eller lave relining? Derfor er grundig forberedelse vigtig, og det er ikke fornuftigt at forsøge at spare på rådgiver kroner, fordi man tror man ved, hvordan forholdene er,” siger Henrik Fausing.

3 RÅD til vandchefen

 

  1. Ordentlig forberedelse. Forhold jer til alle eksisterende forhold.

  2. Udarbejd herefter det optimale projekt i henhold til forholdene.

  3. Lav et ordenligt udbudsmateriale baseret på AB-grundlaget og undgå at fravige, med mindre der er særlige årsager.

Respekter AB-grundlaget

Han anbefaler, at bygherre sørger for at skaffe de senest tilgængelige oplysninger om rør- og elledninger, da det er i alles interesse, at de nødvendige oplysninger er leveret fra start. Der er set flere kedelige historier, som skyldes dårlig forberedelse. Det kan koste skattekroner, og der kan ske arbejdsulykker.
”Dertil skal man respektere AB-grundlaget og undlade fravigelser. Hvis alle kender de retslige spilleregler og accepterer dem, bliver det mere forudsigeligt for bygherre, rådgiver og entreprenør. Fraviger man dem, er det en ensidig risiko, der bliver påført modparten,” siger Henrik Fausing.

Pas på regnvandsmængderne

I forbindelse med klimaforandringer og øgede regnvandsmængder er der ekstra grund til at gøre sig umage fra start, mener han. Målet er at sikre byområder bedst muligt mod opstuvning af vand.
”Her bør vandselskaberne regne grundigt på, hvordan det hydraulisk påvirker udsatte områder som de kystnære områder og nær søer og åer. Erfaringsgrundlaget er til stede i vandselskaberne, men der skal også være ressourcer og politisk lydhørhed. Det er jo dyrt at grave op i bynære områder, så man skal gøre alt for at undgå fejl her,” siger Henrik Fausing.
Han tilføjer, at bygherrer bør føre ordentligt tilsyn med arbejdet. Han ser en tendens til, at man sparer på tilsynet - ikke specifikt i vandsektoren – og det er uklogt. stningerne nede,” siger Ulla Sassarsson.