Ulla Sassarsson, vicedirektør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Det mener vicedirektør Ulla Sassarsson fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), der ser udfordringer særligt på tre områder.

Selv om intentionen er, at både pris og kvalitet vægtes i udbud, så sker det tit, at prisen ender med at blive det reelle tildelingskriterium, mener man i FRI.

”Hvis det reelt bliver en priskonkurrence, presses prisen helt i bund, og så er rådgiveren nødt til at have et stærkt fokus på, hvad der er bestilt med risiko for en dårlig oplevelse, hvor ingen er rigtig tilfredse,” siger Ulla Sassarsson.

Man bør give kvalitet en reel værdi i evalueringen, og derfor nytter det ikke, at alle får samme karakterer, for så bliver prisen udslagsgivende. Brug i stedet 2 kuvertsystemer, hvor kvalitet og pris vurderes hver for sig, så viden om pris ikke påvirker vurdering af kvaliteten.

TOP 5 ønsker til udbud fra rådgivene

 

  1. Undgå fravigelser fra ABR

  2. Få kvalitet til at have en reel værdi i tildeling af opgaven og benyt 2-kuvertsystem

  3. Brug direkte tildeling ved små udbud

  4. Brug rammeaftalens vilkår ved miniudbud

  5. Brug kvalifikationslister

Følg ABR

FRI anbefaler at benytte ABR 18 og ABR Forenklet uden fravigelser, da det er aftalevilkår, som er forhandlet med parterne fra begge sider af bordet. På den måde spares transaktionsomkostninger og konfliktniveauet mindskes.

”Desværre ser vi allerede nu en række fravigelser. Indkøberne strammer aftalevilkårene og flytter yderligere ansvar over på rådgiverne. FRI oplever, at indkøberne vil være 100 % sikre på ikke at komme galt af sted. Man ønsker at skærpe rådgivernes ansvar, men risikerer at budene bliver højere, og færre vil byde. Det dur ikke,” siger Ulla Sassarsson.

Fravigelser fra ABR 18 betyder forøgede transaktionsomkostninger, fordi begge parter skal sætte sig ind i individuelle kontraktforhold. Det skader særligt SMV´er, der typisk ikke har juridisk ekspertise in house. Men også i de større virksomheder skaber det et unødvendigt ressourceforbrug. Det tilfører ingen værdi, og uanset om man er lille eller stor, er rådgiverne nødt til at kapitalisere den større risiko, hvilket giver dyrere tilbud.

”Pointen med at lave ABR var bl.a., at konfliktniveauet skulle falde, men det modsatte kan blive resultatet. Fravigelser gør, at alle positioner skærpes voldsomt,” siger Ulla Sassarsson.

Køb ind lettest muligt

Hun opfordrer i øvrigt vandforsyningsselskaber til at bruge kvalifikationslister. Ved et konkret udbud kan man nøjes med at invitere nogle få virksomheder fra listen til at afgive bud. Det sparer alle for en masse transaktionsomkostninger.

”Hvis man benytter rammeaftaler, så genbrug rammeaftalens vilkår, så de bydende ikke skal vurdere nye individuelle aftaler. Men tit ender det med to udbud, og det er en stor belastning, hvis rammeaftalens betingelser fraviges i miniudbud. Så er ideen med rammeaftaler forsvundet,” siger hun.

Ved opgaver under tærskelværdien kan man i mange tilfælde købe direkte hos rådgiveren efter en markedsprøvning eller ved at indbyde to-tre rådgivere.

”Forsyningerne udbyder ofte eller bruger rammeaftaler, også på helt små opgaver, selv om der netop er åbnet for at kunne købe direkte hos leverandører. Forsyningssekretariatet var endda frontløber, så det er tosset ikke at bruge den mulighed, da det kan holde omkostningerne nede,” siger Ulla Sassarsson.