Boringsanalyse 08012018.jpg
I en opfølgning på pesticidfundene filmede DR i januar 2018, at der blev taget prøver fra en af VandCenter Syds boringer.

Fund af nye pesticider har siden 2017 udfordret tilliden til det danske grundvand. Derfor er det afgørende, at borgerne kan have tillid til deres vandselskab. Vi skal være transparente og vise, at vi agerer professionelt i vores håndtering af udfordringen, lyder det fra Helle Busk, kommunikationsrådgiver i VandCenter Syd, der her deler erfaringer og overvejelser om at understøtte danskernes tillid til drikkevandet.

Normalvis bliver vi ikke kimet ned af medierne i VandCenter Syds kommunikationsafdeling. I slutningen af august 2017 blev den situation vendt helt på hovedet, da VandCenter Syd som et af de første vandselskaber gjorde fund af desphenylchloridazon (DPC) over grænseværdien.

Vi vidste ikke, om stoffet var sundhedsfarligt, og to vandværker blev lukket. DR havde fået nys om, at der var problemer med et nyt stof i grundvandet – og vi indvilligede i at stille op som case. Samtidig sendte vi en pressemeddelelse ud, så forbrugerne kunne orienteres. Det var den 24. august, og det næste døgn var der hektisk aktivitet med radio, tv og trykte medier, der alle ønskede at høre: Hvad vil I nu gøre?

Stadig det samme spørgsmål

Snart halvandet år efter er dét i virkeligheden stadig spørgsmålet. Hvad vil vi gøre? For selvom vi hurtigt fik bragt indholdet af DPC under grænseværdien og åbnet vores værker igen, så giver DPC fortsat problemer.

Hos VandCenter Syd har cirka halvdelen af vores boringer DPC på forskellige niveauer, og det kræver derfor en særlig opmærksomhed at skrue indvindingen sammen. Det så vi tydeligt i sommeren 2018, hvor et af vores største vandværker var lukket ned for renovering. Det betød, at de øvrige vandværker skulle levere en større andel end normalt, og samtidig brugte folk mere vand i den varme sommer. Både hos driften og i kommunikationsafdelingen fulgte vi forbrugstallene tæt – og en enkelt gang denne sommer måtte vi offentliggøre en overskridelse af grænseværdien.

På dette tidspunkt vidste vi, at stoffet først er sundhedsfarligt i langt større koncentrationer end dem, vi fandt – og nyhedens interesse var denne gang forsvundet. Men det primære var heller ikke nyhedsværdien. Det vigtige var at være transparente over for offentligheden. En beslutning vi traf allerede i august 2017.

DR interviewer driftschef Andreas Bassett, januar 2018.

Transparens og handling

Mens vi ventede på opfølgende analyseresultater, havde vi inden den 24. august 2017 nogle dage til at gøre et beredskab klar. En gruppe af folk fra både drift, kommunikation og ledelse mødtes i første omgang uformelt, men efterhånden blev gruppen mere veletableret. Det skete i takt med, at DPC viste sig at involvere flere og flere vandselskaber, politikere og andre aktører.

De valg, vi i gruppen traf dengang, har vi haft glæde af lige siden. Vi blev helt grundlæggende enige om, at:

– Vi ville vide, om der var et problem.

– Vi ville være transparente over for vores kunder.

Sagen var jo, at det kun var helt naturligt, hvis vores kunder blev bekymrede. Og den eneste måde, vi reelt kunne berolige dem, var ved at vise, at sagen blev håndteret professionelt.

I august 2017 kendte vi ikke den præcise sundhedsrisiko. Fra starten kunne vi derfor ikke argumentere for, at kunderne sagtens kunne have tillid til drikkevandet. Alternativet i den situation kan være en tillid til systemet, der skal sikre drikkevandskvaliteten, eller en tillid til os som forsyning – en tillid til, at vi forholder os til problemet, minimerer det og gør en indsats for at undgå det fremover.

Konkret betød transparens, at vi oprettede en side på vandcenter.dk, hvor vi samlede al information og svarede på spørgsmål inspireret af input fra vores kunderådgivning, Facebook mv. Vi kommunikerede desuden via pressen, i debatindlæg, på Facebook, LinkedIn og senere til events. Tilliden til os som forsyning er, for mig at se, stadig afgørende i dag. Det er her, vandselskaberne kan understøtte en mere overordnet tillid til drikkevandet.

Tillid til systemet

Men vandselskaberne er ikke de eneste aktører. Forløbet har sat fokus på roller og ansvar for at sikre rent drikkevand. I VandCenter Syd er ansvarlighed en værdi. Men hvor ansvarlige vi end er, så er det ikke os, der kan vurdere stofferne sundhedsmæssigt. Ligesom vi heller ikke kan have det fulde overblik over nye stoffer, vi bør teste for.

Men vi vil gerne være en del af løsningen, og gennem samarbejde bidrager vi til, at den fælles nationale overvågning og kontrol forbedres. I slutningen af 2018 kom arbejdsgruppen under Vandpanelet med en række anbefalinger, der styrker processen med at samle og kvalificere al tilgængelig viden til brug for vandværkernes kontrol af vandkvaliteten. Dette giver et konkret svar på det stadigt aktuelle spørgsmål: Hvad vil I gøre? Svaret – at vi strammer op på systemet, der skal opdage nye problemstoffer – er et svar, vi alle sammen har brug for at kunne give vores kunder.

Gennem handlinger kan hvert enkelt vandselskab gøre sig fortjent til forbrugernes tillid. Men der skal også være en tillid til systemet, der skal sikre den danske drikkevandskvalitet mere generelt.

Nye stoffer, samme problematik

Siden august 2017 er der fundet andre stoffer i det danske grundvand, der ikke tidligere har været opmærksomhed på, fx N,N-dimethylsulfamid (DMS). Det stof har VandCenter Syd ikke fundet over grænseværdien – og hvad betyder transparens så?

Her tog vi det valg, at hvis kunderne er bekymrede for deres vand, så skal de kunne få svar. Men samtidig ønskede vi ikke at nære usikkerheden yderligere ved en meget offensiv kommunikation om et stof, vi ikke har problemer med. Derfor har vi valgt at lægge den type informationer på hjemmesiden, hvor det er muligt at opsøge dem.

Hvordan kommunikerer vi, så vi skaber mere tryghed og mindre utryghed? Det er en svær opgave, som vi kommer til at sætte endnu mere fokus på. Der er nemlig ingen tvivl om, at tilliden til drikkevandet er udfordret. Det kræver handling og holdning i vandselskaberne – og kommunikation. Kunderne skal vide, at vi er i gang med at finde løsninger. At de kan have tillid til måden, vi i Danmark sikrer drikkevandskvaliteten. At de kan have tillid til os.