_01A0343 copy.jpg

Der er glæde blandt miljøordførerne over BNBO-aftalen. Vi har talt med tre miljøordførere, der har deltaget i forhandlingerne.

Det her er en historisk aftale og et kæmpe skridt frem i beskyttelsen af drikkevandet, for det fjerner sprøjtemidlerne derfra, hvor det er mest farligt, nemlig ved drikkevandsboringerne. Vi undgår samtidig også den såkaldte ”tragteffekt”,der kan opstå omkring en indvindingsboring, hvor sprøjtemidler, der sprøjtes på jorden tæt veden boring, kan blive suget direkte ned i det grund-vand, der pumpes op fra boringen,” siger ChristianRabjerg Madsen (S). Han synes, at modellen, hvor kommuner, vandselskaber og jordejere selv skal blive enige om løsninger, er god og tror på, at parterne vil finde ud af det, så man undgår tvang.

”Vi har i aftalen givet landmændene klare incitamenter til at nå de bedste løsninger, og de tilbydes erstatning. Jeg vil gerne kvittere for, at landbruget har vist sig konstruktiv i forløbet,” siger Christian Rabjerg Madsen.

Socialdemokratiet vil løbende kigge på arealer udenfor BNBO og overveje sprøjteforbud i de grundvandsdannende områder. ”Men nu skal det her implementeres, og så må vi se, om der skal mere til,” siger han.

Landmænd kompenseres ordentligt

Også Dansk Folkepartis landbrugsordfører LiseBech er tilfreds.

”Nu bliver der et væsentligt større areal nær vandboringerne, hvor landmændene ikke måsprøjte. Samtidig er det godt for tilliden til drikkevandet, at vi indfører en screeningsmodel, hvor vi undersøger for langt flere stoffer endnu,” siger Lise Bech. 

Aftalen sikrer tilliden, og det er vigtigt, for alle ønsker også i fremtiden at kunne drikke fra vandhanen.

Det har været afgørende for hende, at landmændene bliver kompenseret ordentligt for den jord, de må opgive at dyrke som hidtil, og det er vigtigt, at landmænd og kommuner pålægges at forhandle sig til rette.

”Landmanden skal have mulighed for at beslutte, hvad der er bedst for ham. Skal han omlægge til økologi, skal han sælge jorden ellernoget tredje. Nu er der pres på parterne for at løse opgaven, og hvis ikke det lykkes, må vi lovgive igen,” siger Lise Bech.

Nogle partier ønsker at gå længere og lavebegrænsninger på de grundvandsdannendeområder, men her ønsker hun at se tiden an.

”Lad os klappe hesten. Nu har vi lavet den her aftale, og der er noget tid til at få den gen-nemført,” siger Lise Bech.

Aftalen sikrer tilliden

Miljøordfører Erling Bonnesen (V) lægger sig opad miljøministerens udtalelser i pressen.”Aftalen sikrer tilliden, og det er vigtigt, for alle ønsker også i fremtiden at kunne drikke fra vandhanen. I forvejen har vi i Danmark nogle af de skrappeste godkendelsessystemer for pesticider, og nu lægger vi ovenpå ved helt at udfase brugen af sprøjtemidler nær boringer,” siger Erling Bonnesen. Han glæder sig over, at landmændene har indflydelse på, hvordan og under hvilke betingelser deres jord omkring vandboringer gøres sprøjtefri, så kommuner og vandselskaber skal lægge sig i selen for at indgå frivillige aftaler og dermed undgå direkte forbud. En indsats i de grundvandsdannende områder er ikke et tema nu og her:”Det har ikke været drøftet i dette forløb, og det ønsker jeg derfor ikke at gå nærmere ind i,” siger han.