5.jpg
Vandsams nye vandværk ved Auning er arkitektonisk designet således, at det falder naturligt ind i omgivelserne. En del af strømforbruget dækkes via store solceller.

Seks vandforsyninger i Norddjurs Kommune gik for cirka fire år siden sammen om at løfte opgaven med at sikre rent drikkevand til kunderne nu og i fremtiden. Gennem selskabet Vandsam A/S har partnerskabet udmøntet sig i et nyt, topmoderne fælles vandværk, der henter vand fra boringer under fredskov.

Nedslidte indvindings- og produktionsanlæg, der stod foran større investeringer. Øgede krav fra myndighederne bl.a. til sikkerhed for nødforsyning. Og ikke mindst: Et behov for nyeboringer for at fremtidssikre forsyningen af rent drikkevand til kunderne. Det var nogle af de udfordringer, der i 2015 dannede grundlag for et samarbejde mellem seks vandforsyninger, der tilsammen driver ni vandværker i den vestligedel af Norddjurs Kommune.

Gennem selskabet Vandsam A/S har vandforsyningerne bygget et nyt og topmoderne fællesvandværk, der blev indviet i juni 2018. Der er desuden etableret en fælles kildeplads med fire boringer, hvor der hentes vand af fineste kvalitet fra kalklagene cirka 100 meter under LøvenholmSkov. Her ligger store mængder grundvand godt beskyttet af fredskov, helt upåvirket af landbrugsdrift og bysamfund.

Med Vandsam er der skabt en rigtig god historie om, at ”vi har gjort noget sammen for at løse fælles udfordringer.

”Udgangspunktet for samarbejdet var ressource, ressource, ressource. Vi tror på, at ressourcen er det allervigtigste for at sikre fremtidens vandforsyning. Vi har så været heldige at have et område som Løvenholm Skov, hvor vi kan hente ressourcen op fra undergrunden i et område uden hotspots af tidligere forurenings-kilder,” siger Brian Pedersen, der er formand for Vandsam A/S og driftsleder i AquaDjurs, som driver fire af vandværkerne i samarbejdet.

”Vi kunne også se, at vi ved at samarbejde havde mulighed for at investere hårdere og løfte vores vandproduktion til et af de højeste niveauer herhjemme. Jeg tror, at vi lige nu har det mest robuste vandværk i Danmark. Vi får vandet fra et skovområde uden nogen forurening, vi har et anlæg med reelt to vandværker i ét, hvor den primære produktionslinje kan levere halvanden gang spidsbelastning, vi har lagt 50 km helt nyt PE-ledningsnet, og vi har valgt at lægge vandværket i kote 36, så hvis strømmen går, løber vandet nedad mod pumpestationer, så folk stadig har vandtryk,” fortsætter han.

Inspiration fra andelsbevægelsen

Fundamentet i Vandsam er, at vandforsyningerne har indflydelse efter andelsprincippet om at stemme ”efter hoveder og ikke høveder”.

Samarbejdet har ændret måden at drive vandværk på. Alt drikkevand produceres nu på det fælles vandværk og ledes herfra til de enkeltevandværker, der distribuerer vandet ud til husstandene. Det enkelte vandværk behøver således ikke længere bekymre sig om at producere vandet, men fortsætter som distributionsselskabog fastsætter prisen på vandet.

21.jpg
I det nye vandværk er vandet samlet i to rustfri overfladetanke, der hver har en kapacitet på 500.000 liter vand. Anlægget er fuldautomatisk.

"Vi bryster os lidt af, at vi har genfødt andelsbevægelsens tanker. Det største vandværk bestemmer ikke mere end det mindste. Det giver mening for os her i området,” siger Brian Pedersen.

Denne tilgang har været afgørende for, at Vandsam i dag er en succeshistorie og nyder stor lokal opbakning. Det mener projektchef Michael Chr. Hansen fra NIRAS, der har rådgivet Vandsam under hele forløbet og bidraget som bygherre rådgiver på det nye vandværk og alle øvrige entrepriser.

VANDSAM A/S

  • Vandsam blev stiftet 22. juni 2015 som et samarbejde mellem vandværkerne i Auning, Hevring, Vivild, Øster Alling, Holbæk, Lystrup St., Nørager, Allingåbro og Udbyhøj. De fire sidstnævnte drives af AquaDjurs.
  • Vandsam er et nonprofit-selskab, der producerer vandet, mens ejerne fortsat står for distribu-tionen.
  • Vandsam understøtter målsætningerne i Norddjurs Kommunesvandforsyningsplan, og kommunen spillede en aktiv rolle i den indledende fase i etableringenaf vandsamarbejdet.
  • Der er etableret fire boringer, etfælles vandværk, 50 km vandledninger og 5 trykforøgere, som forbinder de ni vandværker. Det nye, fælles vandværk leverer vand til 4.000 forbrugssteder.
  • Samlet anlægsbudget er cirka 46 mio. kroner.

”Med Vandsam er der skabt en rigtig god historie om, at ”vi har gjort noget sammen for at løse fælles udfordringer”. Den ydmyge tilgang med, at alle har samme indflydelse, har så også givet en lang proces. Der skulle rigtig mange møder til, for at alle kunne spejle sig i beslutningerne. Men i sidste ende har det betydet, Vandsam er blevet en stærk bastion i lokalsamfundet, og at selskabet i dag har en bestyrelse med gensidig tillid, hvor folk har let ved at gå i samme retning”, siger Michael Chr. Hansen.

Stor interesse for vandsamarbejder

Michael Chr. Hansen oplever en stigende interesse for samarbejder á la Vandsam fra vandforsyninger rundt om i landet. Mange vandværker og kommunale vandråd har da også allerede lagt vejen forbi Vandsams nye vandværk for at se det moderne anlæg og høre om samarbejdsmodellen.

”Mange vandselskaber har udfordringer med vandkvaliteten, og især de mindre vandværker, der drives af frivillige, presses af de stigende krav til bl.a. dokumentation. De har svært ved at finde folk til at stå for det. Ved at gå sammen med andre får det enkelte vandværk løftet en masse aber af skuldrene,” siger Michael Chr. Hansen.

”Jeg oplever også, at holdningen om, at drikkevand bare skal være så billigt som muligt, er på vej ud. I dag er der en stigende forståelse for, at det kan være nødvendigt at betale lidt mere for at have et setup med høj forsyningssikkerhed og robusthed. Men investeringerne er svære at løfte alene,” siger Michael Chr. Hansen, der har kontakt til flere spirende vandsamarbejder rundt om i landet.

Passer ikke til regler og rammer

Brian Pedersen opfordrer alle interesserede til at aftale et besøg på Vandsams nye vandværk. Ifølge ham er den eneste negative erfaring i Vandsam oplevelsen af, at sådanne tiltag ikke tilgodeses af de eksisterende regler og rammer.

”For os er den største knast, at statens regulering ikke kan rumme sådan nogen som os, der har gjort en masse for at optimere vandforsyningen. Det er noget rod, at vi kun kan låne over 30 år, men afskrivningsprofilen er 75 år.

Og hvordan skal man finde rationaliseringer på et nyt, højeffektivt vandværk? Det svarer til, at man stadig skal betale CO2-afgift for en bil, der kører på vand,” siger Brian Pedersen.