COLOURBOX18972481.JPG

Med den nye politiske aftale om, at det bl.a. skal være slut med at sprøjte nær drikkevands boringer samt forstærket screening og overvågning af grundvandet er Danmark godt på vej til at indføre verdens bedste beskyttelse af drikkevandet, mener DANVA.

Den 11. januar indgik miljø- og føde-vareminister Jakob Ellemann-Jensenen aftale med et bredt flertal i Folke-tinget om at sikre rent drikkevand til danskerne. Aftalen er et væsentligt skridt på vejen frem mod, at vandselskaber får de rigtige løsninger, der skal sikre danskerne rent drikkevand i hanerne i fremtiden – og dermed bevare tilliden til drikkevandet, mener DANVA.

”Det er en fin aftale, der er landet. DANVA har arbejdet for det her i knap 20 år, det er en stor dag for Danmark. Beskyttelsen af danskernes drikkevand er en af hovedhjørnestenene i vandselskabernesarbejde. Det er godt, at politikerne har tagetansvar i forhold til vores ønske om, at man ikke må sprøjte tæt på drikkevandsboringer. Nu er man enig om metoden til, hvordan man skal beskytte det boringsnære grundvand,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Det er afgørende, at vi nu én gang for alle kan standse påvirkningen på jordoverfladen i BNBO.

Jakob Ellemann-Jensen udtaler om aftalen:”Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet har bekymret mig og de øvrige partier i aftalekredsen. Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har. Jeg er særligt glad for, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer, og at vi nu får undersøgt grundvandet for langt flere stoffer,” siger miljø-og fødevareministeren.

Kommunerne får frem til og med 2022 i første omgang mulighed for, sammen medlandbruget, at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder, der er statsligt udpegede områder omkring drikkevandsboringerne.

Hvis kommuner og vandselskaber ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forure-ning med pesticider i boringsnære beskyttelsesområder, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning.

Lodsejerne får kompensation

Den politiske aftale sikrer lodsejeren økonomisk til gengæld for begrænsningerne omkring drikkevandsboringer, hvilket kan være fremmende for dialogen om indsatsen.

”Alle meningsmålinger viser, at danskerne kræver drikkevand uden rester af pesticider. Tilliden til det danske hanevand, som vi er såstolte af i Danmark, afhænger netop af, om vi evner at beskytte det. Men lodsejerne skal have erstatning for de begrænsninger, der sker påderes ejendom i forbindelse med beskyttelsen af drikkevandet,” siger Carl-Emil Larsen.

Landbrug & Fødevarer kalder den nye aftale”Mere fornuftig end frygtet” og glæder sig over, at lodsejerne skal gives erstatning for nye restriktioner. Den grundlæggende holdning er, at grundvandet er velbeskyttet allerede med den restriktive godkendelse af pesticider og de eksisterende 25 meters beskyttelseszoner omkring alle vandboringer.

”Når politikerne ud fra et forsigtighedsprincip alligevel ønsker at lave sprøjtefrie BNBO, har det været et kardinalpunkt for os, at landmændene bliver behandlet ordentligt og erstattetfuldt og helt for alle værdimæssige tab som følge af et

sprøjteforbud i BNBO,” siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Det har været et kardinalpunkt for os, at landmændene bliver behandlet ordentligt og erstattet fuldt og helt for alle værdimæssige tab som følge af et sprøjteforbud i BNBO.

Følger Vandpanelets anbefalinger

Den nye aftale følger også anbefalingerne fra arbejdsgruppen under Vandpanelet om at afsættemidler til en omfattende screening af grundvandet. Der dukker fra tid til anden nye stoffer op, som man ikke før har testet for eller været opmærksom på. Med aftalen testes grundvandet for langt flere stoffer. Arbejdsgruppen under Vandpanelet blev nedsat i august 2017 som følge af fund af stoffet desphenyl-chloridazon i drikkevandsboringer over hele landet. Deltagerne i gruppen er repræsentanter for KL, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, GEUS og Miljøstyrelsen, Danske Vandværker og DANVA.

Som en del af den nye aftale etableres arbejdsgruppen under Vandpanelet som et permanent forum, der løbende skal vurdere behovet for nye stoffer i grundvandsovervågningen og boringskontrollen.

”Det er afgørende, at vi nu én gang for alle kan standse påvirkningen på jordoverfladen i BNBO. Samtidig er det vigtigt at implementere metoder til at sikre kendskabet til de stoffer, derer anvendt de seneste godt 50 år. Det glæder mig derfor, at anbefalingerne fra Vandpanelet kommer med løsninger til, hvordan man bedre kan overvåge og screene for stoffer i jorden, så vi mere effektivt kan sikre danskerne rent drikkevand,” siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:”Det er samtidig helt afgørende, at kommuner og lodsejere fortsætter dialogen medhenblik på at få implementeret den politiskeaftale hurtigst muligt.”

Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har.

Løsningsmodel til næste vigtige skridt

Carl-Emil Larsen har forståelse for, at folkebevægelser, forskere og andre i forbindelse med den nye aftale har meldt ud, at beskyttelsen afgrundvandet bør udvides til også at omfatte sårbare områder i vores øvrige indvindingsoplande, det grundvandsdannende opland og strategiske områder omkring byer og på øer.

”Nu er der i forbindelse med de udpegede BNBO’er skabt politisk enighed om løsningsmodellen, så må vi se, om alle gode kræfter også kan forene sig om at få politisk villighed til at tage de afgørende, vigtige næste skridt,”siger Carl-Emil Larsen.

Forliget betyder, at kommunerne i 2022 skal have gjort alle udpegede BNBO’er i åbent land sprøjtefri. Den samlede pris for beskyttelsen af områderne omkring drikkevandsboringerneer ifølge forudsætninger fra Miljøministerietcirka 1,5 mia. kr.

Aftalen om sprøjtefri BNBO’er er indgået i regi af pesticidstrategien, som er indgået afregeringen, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.