Vandproeve_1.jpg
FOTO: Novafos

Nordsjællandske Novafos har valgt at være på forkant og har testet sit drikkevand for 414 pesticider og pesticidrester, samtidig med at Miljøstyrelsen selv gik i gang med screeninger. Det har vi gjort for at bevare tilliden til drikkevandet, lyder det fra Novafos.

Hos nordsjællandske Novafos oplever man generelt stor tillid til det drikkevand,der sendes ud til selskabets 300.000 kunder. Men usikkerheden begyndte alligevel at snige sig ind hos borgere ovenpå en række sager rundt om i landet om for høj hyppighed af pesticider i drikkevandet. For ikke at udfordre tilliden, besluttede Novafos sig for at være på forkant og hurtigt begynde at teste for alle de stoffer, som Miljøstyrelsen har udpeget.

“Vi har brugt nogle ekstra penge på screeninger, der viser, at vi ikke har nogle af de uønskede stoffer i faretruende mængder. Samtidig er det betryggende, at vi hurtigt har kunnet gå ud og berolige både myndigheder og borgere, da nye sager i løbet af 2019 kom frem i medierne. Det tror jeg har styrket tilliden,” siger Bo Lind-hardt, der er vicedirektør og vandchefhos Novafos.

Han glæder sig selvfølgelig allermest over, at screeningerne af de 414 stoffer viste, at der ikke var bekymrende fund. Ganske vist blev der fundet tre nye uønskede stoffer ud over dem, man i forvejen havde fundet ved screening af de 46 stoffer, man normalt tjekker for, men koncentrationerne var lave.

Måler i afgangsvandet

I modsætning til Miljøstyrelsen, der har målt i GRUMO-boringerne (grundvandsovervågningen), har Novafos foretaget screeningerne af de 414 stoffer i afgangsvandet fra vandværkerne – altså det vand, der ender i borgernes vandhaner.

“Vi mener ikke, man kan sætte lighedstegn mellem, hvad der findes i GRUMO-boringer og i afgangsvandet fra vores vandværker. Hvis man finder en forurening i en boring, vil det ikke svare til den mængde, vi sender ud til forbrugerne, fordi der sker en fortynding, når vand fra forskellige boringer blandes,” siger Bo Lindhardt.

Novafos’ screeninger, der er sket på eget initiativ, har betydet, at når Miljøstyrelsen harmeldt ud, at man har fundet det og det stof, så har Novafos straks kunnet udtale sig om kvaliteten af eget drikkevand i stedet for først at begynde at teste, når Miljøstyrelsen krævede det.

“Sidste år fandt regionerne stoffet CTA flere steder i mængder over grænseværdien og gik i medierne med det. Vi kunne så straks melde ud, at vi ikke har fundet CTA i drikkevandet - istedet for at skulle reagere hurtigt og gå i gangmed at måle på det,” siger han.

Novafos har fundet stoffet DMS i over halvdelen af sine drikkevandsboringer og stoffet BAM i en række boringer. Dertil har man fun-det spor af yderligere et par nedbrydningsprodukter. Men alt sammen i mængder, der er under grænseværdierne, ifølge Bo Lindhardt.

 

FOTO: Novafos

Samme fund

Han mener, at Novafos' egne screeninger peger på, at der er overensstemmelse mellem fundene i de nordsjællandske kommuner og Miljøstyrelsens fund.

“Selvfølgelig vil man finde flere stoffer, når man undersøger for så mange flere, men vi har ikke fundet noget dramatisk, og der er ingenklar vinder, der går igen hele vejen rundt,” siger Bo Lindhardt.

Han vurderer, at tilliden er intakt hos borgerne i Nordsjælland, hvor Novafos står fordrikkevandsforsyningen til 2/3 af borgerne i ni kommuner. Dertil er der yderligere ca. 50 forbrugerejede vandværker i kommunerne.

“Vi har stor opmærksomhed på pesticiderne og er i stand til at håndtere de udfordringer, der måtte opstå. Der opstår utryghed hos forbrugerne, når store problemer med forurening bliver omtalt i medierne. Men vi er ærlige og siger, at vi leverer rent drikkevand med spor af stoffer, der ingen risiko har for forbrugeren.

På den måde fastholder vi den tillid, der er til os,” siger Bo Lindhardt.

Dertil ser han en ekstra pointe ved at have foretaget screeninger af de mange stoffer på forkant:“Ud over at give vores egne forbrugere vished ved at handle proaktivt, bidrager vi til den fælles viden i Danmark, så vi kan lægge en fælles strategi for, hvordan vi sikrer rent drikkevandtil de kommende generationer,” siger han.