Lars på omlægningstjek 3 (2).jpg
En landmand får under et omlægningstjek et overblik over, hvad vil det helt konkret vil betyde for ham at lægge sin gård om til økologi. Her er en økologikonsulent på besøg på en gård i Viborg Kommune, som Økologisk Landsforening samarbejdede med i 2019. I Viborg Kommune fik landmænd med jord over områder med drikkevandsinteresserer tilbudt et omlægningstjek, hvilket mere end 60 landmænd sagde ja tak til. FOTO: ØKOLOGISK LANDSFORENING

Middelfart Kommune tilbyder nu i samarbejde med Økologisk Landsforening gratis omlægningstjek til samtlige konventionelle landmænd i kommunen. Blandt andet fordi kommunen gerne vil skåne grundvandet for mødet med pesticidrester.

Opgaven med at sikre pesticidfrit drikkevand for de kommende generationer i Middelfart Kommune har fået en hjælpende hånd. Kommunen har nemlig laveten aftale med Økologisk Landsforening (ØL)om at tilbyde alle konventionelle landmændsåkaldte omlægningstjek, som ØL har fået fondsfinansieret – og derfor kan tilbyde gratis.

Ifølge Morten Weiss-Pedersen, der er formand for Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune er samarbejdet indgået på baggrund af dels den store efterspørgsel på økologiske fødevarer, dels et ønske om at passe godt på drikkevandsressourcerne.

“Forbrugerne vil have mere økologi, så formange landmænd er der et økonomisk potentiale i at lægge om til økologi. Det vil vi gernegøre opmærksom på. Også fordi flere økologiske bedrifter vil bidrage til at skåne grundvandet for pesticider og lignende. Så jeg håber,at mange lokale landmænd vil tage imod til-buddet om et omlægningstjek,” siger MortenWeiss-Pedersen.

Middelfart Kommune er grøn vækstkommune og arbejder målrettet for at fremmeden grønne omstilling. Og det er det nye samarbejde altså et led i.

BOOM I ØKOLOGISKE BEDRIFTER

Fra 2012 til 2018 er antallet af økologiske bedrifter steget fra 2603 til 3794, hvilket udgør en stigning på 45 procent. I samme periode er det økologiske areal vokset med næsten 100.000 ha fra knap 183.000 ha til godt 279.000 ha. Der er dog et godt stykke op til det samlede landbrugsareal på omkring 2.660.000 ha og det samlede antal bedrifter på omkring 40.000

Bedriften set med øko-briller på

Samarbejdet betyder helt konkret, at landmænd i Middelfart Kommune – der ikke allerede er økologer – har fået tilbudt et gratis, uforpligtende omlægningstjek af deres bedrift. Land-mændene modtager først et brev i deres e-boksmed tilbuddet. Brevet vil senere blive fulgt op med en telefonisk kontakt. Siger landmanden ja tak, så går processen videre.

Jens Peter Hermansen er økologikonsulent i ØL, og han vurderer, at i alt 50-60 landmændvil tage imod tilbuddet om et uforpligtende besøg, der skal give landmanden et overblik over, hvad økologisk landbrug er.

Selve omlægningstjekket består nemlig i et besøg af en landbrugsfaglig økologikonsulent, som sammen med landmanden gennemgår gårdens produktions- og afsætningspotentiale i en økologisk version.

“Vi får aflivet nogle myter, og det viser sig ofte, at mange kan få en god forretning ud af omlægning til økologi. Nogle går i gang med det samme, og andre har økologi med i tankerne fremadrettet. Samtidig er det en anledning til at afsøge muligheder, når landmandenplanlægger bedriftens fremtid,” siger Jens Peter Hermansen.

Beslutningsgrundlag for landmanden

Efter besøget på bedriften skriver økologi-konsulenten en rapport om besøget og bedriften i en økologisk kontekst, så landmanden kan træffe et valg om en eventuel ny driftsform på et oplyst grundlag.

“Målet er, at det bagefter skal stå lysende klart for landmanden, hvilken betydning dethar for bedriften at lægge om, hvad enten det drejer sig om, hvordan dyrene helt konkret kan komme ud på marken – eller hvornår han skal op på traktoren for at fjerne ukrudt,” siger JensPeter Hermansen.

Han forklarer, at erfaringen fra samarbejder med andre kommuner er, at mange land-mænd efterfølgende vælger at lægge om – ikke mindst på grund af de lyse økonomiske udsigter i markedet for økologi.

Jens Peter Hermansen understreger således også, at de økologiske omlægningstjek er af afgørende betydning for den fortsatte udvikling og vækst i de økologiske arealer og økologisk fødevareproduktion.

MERE OM OMLÆGNINGSTJEK:

Økologisk Landsforening har tilbudt omlægningstjek siden 2008 – og har indtil videre arbejdet sammen med over 30 kommuner om at tilbyde konventionellelandmænd et gratis og frivilligt omlægningstjek. Jens Peter Hermansen, økologikonsulent i Økologisk Landsforening, understreger, at samarbejdet om omlægningstjek ikke giver kommuner eller forsyningsselskaber ekstra arbejde. Han oplyser også, at der via landbrugetsfonde er midler til omtrent 200 omlægningsbesøg om året. De vil i store træk vil være gratis efter først til mølle-princippet

Godt dialogredskab ude i kommunerne

Endelig slår han også på, at set gennem vandforsynings-brillerne, så kan omlægning til økologi også være en blandt flere metoder til at forhindre udledning af pesticidrester i BNBO-områder.

“Det er oplagt for forsyningsselskaber og vandværker ude i de enkelte kommuner at kigge på de muligheder, der er i økologien. Udover, at det kan være økonomisk attraktivt forlandmanden at lægge om, så kan det også væredet for den enkelte kommune, fordi de slipperfor at betale erstatninger i BNBO-områder,” siger Jens Peter Hermansen.

Økologikonsulenten uddyber: “Frem for erstatningssager og at lægge restriktioner på landbrugsdriften, så er den frivillige dialog om at lægge om til økologi langtmere konstruktivt. Man får et samarbejde med landmanden – frem for en potentiel konflikt.”