LW_Tempelkrogen_Bregentved-9.jpg

Det er helt uacceptabelt, at ulovlig brug af sprøjtemidler i landbruget har ført til forurening af grundvandet, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. Hos Landbrug og Fødevarer er formand Martin Merrild skuffet over fundene men mener ikke, at der er behov for flere screeninger.

I tre boringer blev der fundet rester fra pesticider, det aldrig har været tilladt at anvende i Danmark. Det skete i forbindelse med Miljøstyrelsens massescreening af grundvandet. De tre stoffer er metazachlor ESA, metazachlor OA og tsulfinylacetic acid, der er nedbrydnings-produkter fra to ukrudtsmidler, som er eller har været godkendt til en række landbrugsafgrøder i andre EU-lande.

“Ser man på stofferne og de steder, hvor stofferne er fundet i screeningen, så er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at fundene skyles ulovlig brug i landbruget. Tre af nedbrydningsprodukterne stammer fra to sprøjtemidler, der bruges i f.eks. kål, raps, majs og frugt,” siger Lea Wermelin til DANSKVAND.

Landbrugsstyrelsen har oplyst til mediet DanWatch, at de laver cirka 750 kontroller om året, og at der ofte er ‘gevinst’. Det svarer i gennemsnit til et kontrolbesøg af myndighederne hvert 55. år. I 2017, som er det seneste år, man har fået tal fra, fandt Landbrugsstyrelsen ulovligepesticider cirka hver tredje gang, de var på kontrolbesøg hos en land-mand eller et gartneri.

Må se på kontrolmuligheder

Ministeren kan ikke lige nu oplyse alt for meget om en styrket importkontrol for ikke at tage effektiviteten ud af det.

“Men det er klart, at fundet af de ulovlige sprøjtemidler gør, at vi må se på de forskellige kontrolmuligheder. Kontrol af de oplysninger, som bliver indberettet fra sprøjtejournalen, fysisk kontrol og i samarbejde med SKAT. I pesticidaftalekredsen skal vi derfor også se på den del, og om det har tilstrækkelige konsekvenser at blive opdaget,” siger Lea Wermelin.

Hun understreger, at vi skal passe på det unikke danske drikkevandtil kommende generationer, og derfor er hun utilfreds med, at man fin-der så mange rester af sprøjtemidler.

“Ud over fundene i massescreeningen, så kæmper man mange steder stadig med de store fund af DMS og desphenyl-chloridazon. Vi skaltage alle fund af sprøjtemidler i vores grundvand meget alvorligt,” siger Lea Wermelin.

Hun lover endnu en screening for yderligere stoffer senere i 2020 og har sat en kortlægning af udfordringerne for grundvandet i gang, så der kan skabes en bedre beskyttelse af drikkevandet.

Vi skal tage alle fund af sprøjtemidler i vores grundvand meget alvorligt.

“Vandpanelet er i gang med at se på, hvilke stoffer man ønsker at screene for i næste massescreening. Herefter sætter Miljøstyrelsen en ny massescreening i udbud og så sættes den i gang,” siger Lea Wermelin.

Loven skal overholdes

Hos Landbrug og Fødevarer er formand Martin Merrild skuffet overfundet af de tre ulovlige stoffer og pointerer, at alle skal overholde loven.

“Det bliver og skal fortsat straffes hårdt, når nogen bryder loven, og det er en myndigheds opgave at tage sig af det. Landbrug & Fødevarer kan ikke tage ansvar for ulovligheder, men vi indskærper over for allelandmænd, at godkendelsessystemerne har en berettigelse, og vi styrker informationen om, hvilke stoffer der er lovlige,” siger Martin Merrild.

Han er bekendt med, at metazachlor var til afprøvning i Danmark i starten af 1980 ́erne, hvor man også fandt ud af, at det var et effektivt middel mod ukrudt i rapsmarker, men det blev aldrig godkendt på grund af udvaskningsrisikoen.

Hvornår den ulovlige import er sket, og om den stadig sker, kan hanikke sige, men da det tager mellem 10 og 70 år, fra et stof sprøjtes udover jordens overflade, til det findes i grundvandet, kan den metazachlor, der er fundet i forbindelse med screeningen, være sprøjtet ud forsåvel 10 som 30 år siden.

Ifølge DanWatch, der har undersøgt ulovlighederne omkring brugen af metazachlor i Danmark, blev en vognmand senest i 2016 taget i tolden med flere liter metazachlor, som var bestilt af en dansk land-mand. Det viser en aktindsigt hos Toldstyrelsen. Så måske er den ulovlige import ikke slut endnu?“Det har jeg ingen grund til at tro. Men tilbage i tiden kan der godtvære nogen, der har tænkt, at det ikke var det helt store lovbrud, når det nu var tilladt på EU niveau. Men den går bare ikke,” siger Martin Merrild.

Glad for massescreeningen

Martin Merrild er glad for, at massescreeningen blev gennemført, og at der kun blev fundet få stoffer, der ligger over grænseværdierne.

“På baggrund af de her resultater, synes jeg ikke, der umiddelbart er behov for flere massescreeninger. Vi har et godt godkendelsessystem, og det beviser fundet af de ulovlige stoffer. Det var jo en rigtig beslutning dengang, at de ikke blev godkendt. Det er samtidig glædeligt, at man finder så lidt, når man trods alt screener for 415 pesticider, og at man ikke finder stoffer, vi bruger i dag,” siger Martin Merrild.

I Landbrug & Fødevarer er vi meget opsatte på at sikre så lille et pesticidforbrug som muligt.

Han peger på, at der er begrænsede problemer i forhold til nyfundne stoffer. Undersøgelsen viste fund i meget små koncentrationer, så den bidrager til, at danskerne kan være trygge ved deres drikkevand. Men naturligvis skal man arbejde med stoffer som DMS og desphenyl-chloridazon, som er fundet i for store mængder flere steder, pointerer han.

“I Landbrug & Fødevarer er vi meget opsatte på at sikre så lille et pesticidforbrug som muligt. Heldigvis har vi et fintmasket godkendelsessystem, og vi har et af verdens bedste rådgivningssystemer omkring pesticid-anvendelse, og derfor er forbruget også meget lavt. Vi arbejder målrettet på at reducere doserne så langt ned som muligt, og her er vi helt i front internationalt,” siger Martin Merrild.

Frygtede et værre resultat

Poul Henning Pedersen, der er landskonsulent hos SEGES, har ventet på resultaterne fra massescreeningen.“Den gode nyhed er, at der ikke er fund over kravværdien for drikke-vand på 0,1 mikrogram pr. liter af stoffer, som i dag er godkendt i Danmark. Det er et stærkt argument for, at den stramme godkendelsesordning, pesticidvarslingssystemet VAP og grundvandsovervågningen sik-rer vores drikkevand. Jeg havde frygtet et anderledes resultat, men der var også malurt i bægeret,” siger Poul Henning Pedersen.

Her henviser han til fundet af de ulovlige stoffer, der peger på, at der må være sket en illegal import - formentlig fra Sverige og Tyskland, hvor det har været godkendt. Han tør ikke sige, hvor langt op i tiden, metazachlor er blevet brugt, men det, man har fundet i grundvandet nu, kan sagtens være sprøjtet ud i 00 ́erne.

“Vi må dog gå ud fra, at den ulovlige import af metazachlor har væreten undtagelse, og at den målrettede kontrol fra myndighedernes side har sin virkning. Desuden har vi nu fået et lovligt effektivt ukrudtsmiddel til raps, så man ikke er fristet til ulovlig import af metazachlor,” siger Poul Henning Pedersen.

Han mener, at grundvandsovervågningen er blevet foretaget på en intelligent måde, hvor man er gået efter stoffer, der er brugt i størremængder og ud fra deres sammensætning.

“Men fundene af DMS og desphenyl-chloridazon var overraskende, så derfor har det været fagligt velbegrundet at gennemføre massescreeningen,” siger han.