IMG_0775 (1).jpg
FOTO: Mads Sønnegaard Poulsen, ORBICON

En specialtrænet labrador er det nyeste våben i kampen mod grundvands - forurening. Senest har han været en tur i Hillerød for at hjælpe med at kortlægge en forurening, der potentielt kan true drikkevandet

Klorerede opløsningsmidler truer mange steder grundvandet, og forureningshunden Louie kan hjælpe med at lokalisere kilden. Hans fine snude kan finde selv meget små koncentrationer af klorerede opløsningsmidler og hunden er en meget økonomisk og effektiv screeningsmetode.

For nylig har Louie været i Hillerød for at hjælpe Region Hovedstaden med at kortlægge forureningen på en tidligere renserigrund. Det er dog lagt fra første gang Louie har været på opgave. Han har hjulet på en række forureningsundersøgelser og indeklimasager. Han har også været på sager, hvor der var fundet klorerede opløsningsmidler i indvindingsboringer, men ikke kendte forureningskilden.
Her er det vigtigt at finde frem til kilden for at beskytte vandindvindingen og evt. finde en ny placering til indvindingsboringen. Arbejdet kan dog være uoverskueligt og dyrt, når man ikke ved hvor man skal lede. Her har Louies snude være med til at lokalisere ukendte kilder som dumpet affald med opløsningsmidler, der truer vandindvindingen.

”Hunden er også skånsom, hvis man skal undersøge i fx haver og på marker i forhold til at skulle have større maskinel ind for at bore, og metoden er et godt og meget økonomisk screeningsværktøj”, fortæller Mette Algreen Nielsen, der er civilingeniør, Ph.d. i jordforurening hos Orbicon | WSP.

En forureningshund kan ikke fortælle, om en evt. forurening udgør en risiko, men den markerer, når den har en fært og kan lugtestoffet. På den måde ved man, hvor man skal undersøge nærmere.

Gør arbejdet mere effektivt

I Hillerød er brugen af en forureningshund med til at gøre forureningsundersøgelsen mere effektiv. Louie kan angive, hvor han opsnuser fært af klorerede opløsningsmidler fra jorden og dermed udpege, hvor de nærmere undersøgelsespunkterne bør målrettes.

”Vi er ofte nødt til at bore mange steder i et område for at lokalisere forureningen, og det kan være meget svært at finde kilden. Med forureningshunden håber vi at kunne ramme mere præcist, så vi hurtigt og effektivt kan lokalisere kilderne til forureningen”, siger Mette Munk fra Region Hovedstaden, der er projektleder på sagen i Hillerød.

Regionen har et samarbejde med Hillerød Forsyning og en dialog om, hvad de evt. finder, og om det på den ene eller anden måde truer deres indvindingsboringer. Derudover kontrollerer Hillerød Forsyning løbende drikkevandskvaliteten.

Gammel bombehund og lærlingen

Mette Algreen Nielsen er også ejer af Louie, og Louie er veluddannet. Han var først certificeret bombehund, hvor Mette nogle gange havdesidejobs med fx at undersøge krydstogtsskibe.
Ekstrajobbet blev lidt for meget oven i fuldtidsjob og familie, så fik hun idéen til at få Louie omskolet, så han kunne bruge sine evner kombineret med hendes arbejde med jordforurening hos Orbicon | WSP. Nu er Louie certificeret forureningshund, og han elsker at komme med på arbejde hvor han har brugt sine evner i de forskellige danske regioner samt i Sverige.

Louie har også fået en lærling, nemlig den 3-årige Kira. Hun er lige blevet certificeret forureningshund og er nu klar til at komme med på opgaver.

”Der er mange fordele ved at have to hunde. De motiverer hinanden, og man kan arbejdemere effektivt, for den ene kan arbejde mens den anden holder pause. Derudover kan vi få en større sikkerhed, når vi har to hunde der markerer på de samme steder – en dobbeltbestemmelse”, siger Mette Algreen Nielsen.