COLOURBOX3444821.jpg

Der findes omkring 27.000 standarder i Danmark, og hele 98 procent af dem er internationale. Standarder kan stille krav til produkter, servicer og processer af hensyn til forbrugernes ve og vel og miljøet. Standarderne er med til at sikre høj, ensartet kvalitet, hvor forbrugerne ved, hvad de kan forvente.

Vandselskaberne kan glæde sig over, at der eksempelvis inden for vandrør findes DKVAND-certificeringen, som er dokumentation for, at alle produkter i kontakt med drikkevand er certificeret efter de gældende regler. Det giver en tryghed, som både kommer producenter, vandselskaber og forbrugerne til gode.

ISO, CEN, Dansk Standard men også DANVA og ikke mindst IDA er alle med til at udarbejde retningslinjer til vandselskaberne. Og foruden de formelle standarder, findes der også “gængs praksis”, som har stor betydning i vandsektoren i Danmark.