COLOURBOX2208506.jpg

På det globale niveau er det International Organization for Standardization – bedre kendt under forkortelsen ISO – der udarbejder standarder. ISO er en uafhængig, ikke-statslig organisation med base i Genève, Schweiz (læs mere om ISO-standardisering i artikel om ISO 224). Europæiske standarder er bl.a. udviklet af en af de tre europæiske standardiseringsorganisationer (CEN, Cenelecen, ETSlen) bl.a. efter anmodning fra EU-Kommissionen.

OFFICIELLE STANDARDER I EU

Udvikles standarder på anmodning fra Kommissionen kaldes de for harmoniserede standarder. Omkring en femtedel af alle europæiske standarder udarbejdes i dag som såkaldt harmoniserede standarder efter anmodning fra Kommissionen.
Taler man om det europæiske standardiseringssystem og harmoniserede standarder, er Danmarks Faste Repræsentation til EU Danmarks øjne, ører og stemme. Repræsentationen har til opgave at fremme danske interesser i forhandlingerne med de andre medlemslande i Rådet for Den Europæiske Union, og den repræsenterer Danmark i forskellige arbejdsgrupper i Rådet og i De Faste Repræsentanters Komité, der hedder COREPER.

KOMMISSIONEN ER KNUDEPUNKTET

André Schultz Christensen er attaché ved Repræsentationen. Han er udsendt af Erhvervsministeriet og forklarer om det europæiske standardiseringsarbejde:
“Europa-Kommissionen er driveren i det harmoniserede standardiseringsarbejde. Den er tovholder på det, og den finansierer for en stor dels vedkommende de europæiske standardiseringsorganisationer og binder de nationale standardorganisationer sammen”.
Rammen for det europæiske standardiseringssystem er en standardiseringsforordning fra 2012. Overordnet er harmoniserede standarder normalt frivillige.
“Men i EU bygger produktlovgivningen oftest på standarder. Man har et direktiv, som fastsætter de overordnede krav på et område, og så har man nogle standarder derunder, som man kan bruge til at vise, at man lever op til direktivets krav,” uddyber André Schultz Christensen.

DANSK STANDARD DELTAGER

Er direktivet først vedtaget, udarbejder Kommissionen et standardiseringsmandat, der bliver vedtaget i den såkaldte standardiseringskomité, hvor alle EU’s medlemsstater er repræsenteret. Efter godkendelse af mandatet gives det til én af de europæiske standardiseringsorganisationer, f.eks. CEN, som så udarbejder standarderne inden for en given tidsramme, for de skal selvfølgelig være klar, når direktivet træder i kraft.
”Så bliver der nedsat alle mulige tekniske komitéer med deltagelse af virksomheder og interesseorganisationer, men også Dansk Standard kan deltage her for Danmark”, fortæller den danske attaché. Det er omtrent her, at standardiseringsarbejdet “forlader Bruxelles”, og at bl.a. Dansk Standard overtager depechen herfra.