I juni afholdt DANVA den såkaldte ERFA-dag, hvor forsyninger fra hele landet kom for at dele viden og erfaring om brug af DANDAS og fotomanualerne. Interessen var stor, og på ERFA-dagen blev der holdt oplæg og gjort status på værktøjernes udbredelse. Dette blev suppleret af en diskussion om, hvordan man kan sikre en bedre udnyttelse af softwaren og de tilhørende manualer. Desuden var der oplæg fra forskellige aktører, så deltagerne kunne få nye perspektiver på brugen af fotomanualerne og DANDAS fra et bredt udsnit af vandsektoren.

4 HURTIGE OM STANDARDISERING HOS NOVAFOS

DANSKVAND spurgte Maj Britt Damgaard, projektleder i Novafos, hvordan de arbejder fotomanualer, DANDAS og standardisering i det hele taget i det sjællandske forsyningsselskab.

Hvorfor bruger I DANDAS og fotomanualerne?

Vi bruger DANDAS og fotomanualerne for nemt at kunne udveksle data med entreprenører, for at få opdateret og vedligeholdt vores anlægskatalog (ledningsregistrering) og for at få et godt grundlag for både planlægning og projektering.

Hvad bruger I DANDAS og fotomanualerne til?

Vi starter som udgangspunkt ikke hverken planlægning eller projektering op uden først at have en tv-inspektion af de ledninger, vi skal arbejde med. En tilstandsrapport af ledningsnettet er forudsætningen for, at vi kan planlægge, hvor og hvordan vi skal arbejde.

Hvilke konkrete fordele har I fået ved at standardisere arbejdet?

Først og fremmest har vi et “fælles sprog” på tværs af entreprenører, forsyninger og andre ledningsejere. Og så er det et godt værktøj til at få overblik over både anlægskartotek og løbende kontrol af ledningsnettets tilstand.

Arbejder I med standardisering/standarder andre steder?

Vi benytter DANVA’s model DANVAND. Herudover er vi certificeret efter ISO-standarderne, ISO 9001, 14001, 17025 (prøvetagning på drikkevand), 22000, 45001, 50001 og vi er i gang med ISO 27001. Desuden har vi udført en GAP-analyse på ISO 55001. Vi er ligeledes certificeret efter DS 49001 vedr. samfundsmæssigt ansvar.

Målet er en fælles standard

DANDAS er en branchestandard inden for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet, og den anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber. Fordelene ved en ensartet national standard er mange bl.a.: · Fælles krav til systemleverandørerne som medfører større udbud af applikationer · Fælles begrebsopfattelse · Mere effektiv udveksling af data på tværs af applikationer uden datakonvertering · Sikrer et solidt og ensartet datagrundlag for bl.a. værdiansættelse og benchmarking Fotomanualerne udgives af DANVA og viser, hvordan rapportering af en tv-inspektion kan foregå. De opdateres løbende ligesom DANDAS, og de anses for at være en standard inden for den danske afløbsbranche.