AROS og regnbue.jpg

Om ganske få dage starter den nordiske spildevandskonference, NORDIWA 2017, i Aarhus. Programkomiteen har været i gang i snart et år, og nu er vi i gang med de sidste forberedelser til at tage imod op mod 400 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island – og en lang række andre lande både fra nærområdet og fra hele verden. Og hvad kan deltagerne så se frem til?

Der er tre temaer for konferencen:

  • New approaches to Wastewater treatment – Plants, Processes and Circular Econom
  • Sewer systems – models, management and integrated approaches
  • Adapting to consequences of a changing climate

Konferencen indeholder samlet set:

  • 22 konferencesessioner med 4 spændendefaglige indlæg i hver.
  • 16 workshops med korte indlæg og god tid til at diskutere med andre konferencedeltagere.
  • 12 Postersessioner, som giver et hurtigt overblik over nogle af de nyeste løsninger inden for sektoren

NORDIWA

NORDIWA er et samarbejde mellem
de nordiske brancheforeninger og
de nordiske IWA nationalkomiteer.
Den 15. nordiske spildevandskonference
arrangeres i år af DANVA.
I programkomiteen sidder også
repræsentanter for DTU, Aalborg Universitet,
Aarhus Universitet og DANVAs
søsterorganisationer fra Norge,
Sverige, Finland og Island samt en
repræsentant fra hver af de nordiske
IWA nationalkomiteer.

Der er også nogle sessioner uden for de generelle temaer. Konferencen indgår som en steppingstone i forberedelserne til IWA World Water Congress and Exhibition i København i 2020, hvor der er et ønske om skabe opmærksomhed omkring miljøproblemerne i hele Østersø-regionen. Derfor vil der være særligt fokus på dette tema med f.eks. en keynote præsentation i åbningssessionen fra Klara Ramm, formand for EurEau’s Commission 3 on Economics and Legal Affairs og fra den polske vandorganisation. Hun vil fortælle om den polske vandsektors engagement i at forbedre vandmiljøet i Østersøen. Der kommer også en workshop, der sætter fokus på spildevandshåndtering i landene rundt om Østersøen den 10. oktober kl. 16.00.

Young Water Professionals arbejder med at skabe netværk for unge i vandsektoren, og for dem er NORDIWA en god anledning til at udbygge dette netværk og inddrage unge fra hele regionen. Et vigtigt tema er at styrke rekruttering af nye ansatte til vandsektoren bl.a. gennem mentor-programmer. Det sætter Young Water Professionals fokus på den 11. oktober kl. 15.50, hvor de er værter for en workshop, der er åben for alle – unge og ældre med interesse for rekruttering.

Marselisborg renseanlæg i Aarhus er et af de steder, deltagerne på NORDIWA kan besøge på de ture, der er arrangeret.

PROGRAM

Du kan se det opdaterede program
her: www.nordiwa.org/programme.

Innovation i den nordiske vandsektor er emne for en anden workshop på NORDIWA. Den er arrangeret af Svenskt Vatten og finder sted den 10. oktober kl. 14.00. Her bliver der mulighed for at dele viden om, hvordan vi fremmer innovation i vandsektoren, så vi også fremover er i stand til at håndtere udfordringerne og håndtere og rense spildevand og tilpasse os til et ændret klima på bedste vis. Der er mange forskellige undertemaer på NORDIWA.

Fosfor er et af de områder, som har stor interesse. Der bliver afholdt en session om fosforudvinding og en workshop med samme emne, så man både kan gå i dybden og diskutere problemstillingerne. Her bliver bl.a. mulighed for at høre mere om dansk fosforstrategi og forskellige metoder til at udvinde fosfor i fremtiden. Blandt mange andre emner er der også mulighed for at høre om erfaringer med klimatilpasning fra hele regionen, beslutningsstøtteværktøjer i afløbssystemer, anammox, hydraulisk modellering og meget mere