Hilleroed_Solrodgaard-Juni-2017-48.jpg

Hillerød Forsyning har bygget Danmarks første overdækkede renseanlæg. Tag med på en rundtur i det flotte anlæg.

Taget løfter sig op ad jorden som et spadestik midt i den nordsjællandske muld. Et levende tæppe af små farverige planter lyser op mod himlen, hvor regnen falder tungt, så underlaget bliver blødt at træde på. Derfor er det også bedst at holde sig til det netværk af sirligt anlagte gangstier, som bugter sig på kryds og tværs af tagene på bygningerne. Det nye renseanlæg i Hillerød er noget af et særsyn, når det gælder danske spildevandsanlæg. Den nordsjællandske by står overfor en kraftig ekspansion i antallet af indbyggere. En ny bydel og et supersygehus er blandt andet på vej.

Også byens medicinalindustri er i kraftig vækst, og det kræver alt sammen, at vandforsyningen og ikke mindst spildevandshåndteringen, fremtidssikres. 

Vores beslutning om at opføre anlægget her, bygger på mange ting. Vi er ved at nå max kapacitet på de eksisterende anlæg, og står samtidig over for en række nye udfordringer. Derfor var vi nødt til at gøre noget nyt. Og når vi nu ligger så tæt på de store virksomheder, så var det jo også oplagt at tænke i synergier og samarbejder, samtidigt med at det er vigtigt, hvordan vi håndterer spildevandet er vigtigt, når man ligger midt i et beboelsesområde. Derfor valgte vi at bygge et overdækket anlæg,” fortæller direktør Søren Støvring.

Med det nye anlæg, viser Hillerød Forsyning, at det er muligt, at bygge et renseanlæg baseret på innovative løsninger og ny teknologi, hvor det omkringliggende landskab udnyttes til værdi for både mennesker, miljø og samfund.” Visionen for vores nye renseanlæg er, at det både skal være smukt, funktionelt og fremtidssikret. Når man investerer borgernes penge i et stort anlæg som dette, skal de også føle, at de får noget for pengene,” understreger direktøren, som forventer at tage det nye anlæg i brug inden udgangen af 2017.

Størstedelen af anlægget er overdækket og synes som en seks meter høj bakke set fra den nærliggende Lyngevej. Allerede nu er der ud over renseanlægget blevet bygget en ny genbrugsstation, og selskabet er ved at opføre deres nye hovedkontor i området, så man samler alle kræfter samme sted.

Anlægget ligger midt i et område, som indenfor en årrække, forventes at blive udlagt til bebyggelse. Alle tanke er ”kapslet” inde i bygninger. Vandoverflader i multifunktions- og proces bygning er overdækket og der dannes undertryk i disse rum over vandoverfladen med store ventilatorer. Den udsugede luft renses i et biologisk filter inden det ledes ud i omgivelserne.

En såkaldt grøn ”gågade” fører de besøgende ned imellem renseanlæggets to funktionsafsnit. Her kan de besøgende følge renseprocessen af spildevandet gennem store glaspartier. Der vil også blive opsat forklarende skærme og plancher. Samtidig har selskabet planer om at etablere forskellige LAR-løsninger, så borgerne kan se, hvordan de fungerer i praksis.

Renseanlægget er designet, så der tages højde for de forventede klimaforandringer og kapaciteten giver mulighed for at opnå synergi effekter gennem samarbejder med lokale virksomheder, samt mulighed for at udnytte slammet på stedet. Det er blandt andet sket ved at etablere tre store hovedledninger. Hillerød Forsyning ser store perspektiver i at kunne samarbejde med lokale – særligt medicinalvirksomheder og det kommende Nyt Hospital Nordsjælland, hvor man kan udnytte overskydende varme og lignende ressourcer. 

Det er ikke hver dag, man ser en indendørs klaringstank. Målet har været at bygge fremtidens renseanlæg med fokus på helhedsorienterede, innovative løsninger baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og procesviden. På alle dele af anlægget er der installeret målere, så medarbejderne hele tiden kan følge og optimere processerne.

Foto: Hillerød Forsyning

FAKTA

Opføres af Jakobsen & Blindkilde A/S
i samarbejde med Orbicon, DHI og
Henning Larsen Arkitekterne
Pris: ca. 300 mio. kr.
Kapacitet på 100.000 PE eller 7–8 mio. m3 om året