Carl-Emil Larsen 2.jpg

Der var en bred enighed blandt de omkring 80 deltagere ved en konference i DGI-byen den 13. juni: ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber” kom godt fra start.

”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyninger” er et sæt anbefalinger for den overordnede ledelse af forsyningsselskaber. Ved konferencens indledning præsenterede direktør i DANVA Carl-Emil Larsen anbefalingerne og fremhævede særligt to af dem: ”følg eller foklar” og udarbejdelsen af en ejerskabsstrategi.

Minister-ros til vandselskaberne og DANVA

Afdelingschef i Energi- Forsynings- og Klimaministeriet Dorte Nøhr Anderen udtrykte stor begejstring for kodekset. Hun roste DANVA og vandselskaberne for at være en foregangsforsyningssektor.

Men særligt inden for armlængdeprincippet havde ministeriet gerne set, at kodekset var gået længere.

”Man kan sige armslængde sikrer, at bestyrelsen handler ud fra, hvad der tjener selskabet bedst og ikke får det mudret sammen med andre hensyn. Dermed sikrer man det klare fokus på, hvordan drives forsyningsselskabet mest effektivt til gavn for de kunder, selskabet har”.

Masser af kompetencer i kommunalbestyrelser

Selvom direktør i KL Laila Kildesgaard umiddelbart delte ministeriets begejstring, er KL dog også lodret uenig med staten i spørgsmålet om armslængdeprincippet. Lægmandsrepræsentationen i bestyrelserne giver forsyningsselskaberne legitimitet, mener KL, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne bringer masser af kompetencer med ind i bestyrelserne.

Hun gav sin fulde opbakning til udarbejdelsen af ejerskabsstrategier: ”I ejerskabsstrategien har man mulighed for at drive politik, og det er helt legitimt, at en kommunalbestyrelse faktisk har en interesse i at præge, hvordan et selskab indgår i at forme den kommune, man er en del af.”

Ejerskabsstrategi hjælper bestyrelse og ledelse

I Aarhus kommune har ejerskabsstrategien defineret en klar rollefordeling mellem det overordnet økonomiske og det sagligt faglige, og den har skabt plads for bestyrelse og ledelse i Aarhus Vand, fortalte stadsdirektør i kommunen Niels Højberg.

”Det at skabe respekt omkring bestyrelsens arbejde, omkring generalforsamlingens autonomi, det at få skabt respekt for både direktionen og arbejdet i bestyrelsen er vi kommet rigtig langt med”.

Vi laver det for at sætte en bunsenbrænder under numsen på nogen, og så få dem til at hæve det gennemsnitlige kvalitetsniveau på det her område. I forhold til at nogen hellere ville leve skjult. Det kan de ikke få lov til. Det er et monopol. Der skal lys på.

Ejerstrategien er helt afgørende

Bestyrelsesformand i Bornholm Forsynings bestyrelse Lars Goldschmidt tillagde også ejerstrategien en central betydning, og han opfordrede bestyrelserne til at være synlige i interaktionen med ejeren og tage dialogen om selskabets leverancer med kommunen.

”Er det ikke noget ledelsen har fået til opgave? Nej, fordi ledelsen har fået en langt mere svag position i forhold til borgmester og forvaltning i kraft af sin bestyrelse. Jeg kan høre, at der nogen i publikum, der sagde: ”der er meget stor interaktion mellem selskab og forvaltning på mange dimensioner”. Ja, det er der. Vi skal sørge, at det ikke er noget griseri. Fordi der er rigtig mange forvaltere, der har en klar forestilling om, at de i virkeligheden bør køre deres eget selskab. Det skal de ikke. Og derfor bør vi have nok rygrad til at kunne sige, der er ting, som jeg er nødt til at snakke med borgmesteren eller kommunaldirektøren om”.