Carl-Emil Larsen 6.jpg (1)

Lars Chr. Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister

Det er glædeligt, at DANVA lægger vægt på mange af de anbefalinger, der fremgår af regeringens Forsyningsstrategi og Statens ejerskabspolitik. Der er et stort potentiale for effektivisering i forsyningssektorerne, som kan føre til gevinster og besparelser for forbrugerne. For at vi kan hente disse effektiviseringer – til gavn for forbrugerne – skal vi være indstillet på at trække på redskaber og erfaringer, vi ved virker, og som skaber gevinster for deres ejere og forbrugere i andre sektorer. Jeg mener derfor, at det er helt centralt for indhentning af effektiviseringerne, at der udøves god selskabsledelse i forsyningsselskaberne.

For at selskaberne kan drives effektivt, er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har dygtige folk til lede dem.

For at selskaberne kan drives effektivt, er det selvfølgelig nødvendigt, at vi har dygtige folk til lede dem. DANVA fremhæver, at man skal vælges ud fra erfaringer og kompetencer. Det mener jeg er et udtryk for sund fornuft. Der skal fortsat være plads til, at politikere med engagement for driften af deres lokale forsyningsselskaber kan vælges ind i bestyrelserne. Men vi skal stille krav til bestyrelsernes sammensætning, for det er store samfundsaktiver de forvalter, og den strategiske ledelse af selskaberne ligger jo netop i bestyrelserne. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne også vælges på grundlag af dokumenterede kvalifikationer, kompetencer og erfaringer, så bestyrelsen samlet set har kompetencerne til at sikre langsigtet værdiskabelse for selskabets forbrugere. Samtidig er der nødt til at være en vis andel af bestyrelsen, som er uafhængige af deres ejer, så de kan yde kritisk modspil og sikre, at blikket altid er skarpt rettet mod forbrugernes interesser.

Line Markert, Horten Advokatpartnerskab

”Der er sket en klar udvikling i retning af større professionalisering i bestyrelsesarbejdet siden selskabsudskillelsen i 2009. Horten arbejder sammen med mange bestyrelser, og i sammensætningen af bestyrelser fra Version 1, der blev sammensat efter udskillelsen, og i Version 2, der blev sammensat ved kommunalvalget i 2013, er der stor forskel. Særligt i dialogen og processen frem mod det kommende kommunalvalg er der kommet meget mere fokus på strategi og på kompetencer”.

Hvis kommunen ikke laver prioriteringer i sin ejerstrategi, er den svær for bestyrelsen at navigere efter.

Hun påpeger, at der er kommet langt flere ejerstrategier de seneste knap 4 år, og de er blevet mere fokuserede og har stærkere prioriteringer. Ejerstrategier kan derfor nu i stigende grad bruges af bestyrelsen til at navigere efter og lave egen strategi ud fra.

”Hvis kommunen ikke laver prioriteringer i sin ejerstrategi, er den svær for bestyrelsen at navigere efter. En bestyrelsesformand er nødt til at vide, om hans ejer prioriterer lave takster eller bedre miljø, hvis det er nødvendigt at vælge”.

Horten har hjulpet flere kommuner med at udvikle og skærpe ejerstrategier og holder samtidig kurser og uddannelsesforløb for bestyrelser. Advokatfirmaet vil også i kommende valgperiode bistå bestyrelser.

”Her forventer de, at vi tager det nye kodeks med, og at vi forholder os til, hvad selskaberne bør have med i deres egen strategi, i deres forretningsorden og i deres afrapportering til ejeren. Jeg vurderer, at både selskaber og de kommunale ejere vil bruge kodekset som løftestang. Forsyningsselskabet kan bruge det op mod ejeren: Hvad forventer I af os? Ejeren kan tage udgangspunkt i kodekset og trække de ting ud, de kan bruge. Forholdene er meget forskellige i de forskellige kommuner og forsyningsselskaber. Derfor vil kodekset også blive brugt meget forskelligt. Forskellige forsyninger har brug for at sætte fokus på forskellige forhold”.