John Hartvig Mølgaard 7.jpg

DANSKVAND har talt med adm. direktør i Provas John Hartvig Mølgaard og bestyrelsesformand i Vestforsyning Nils Ulrik Nielsen, der begge har tænkt sig at bruge kodekset til at løfte forsyningsselskabets arbejde.

Vestforsynings bestyrelse roser det nye kodeks, som de allerede bruger i et vist omfang. Nils Ulrik Nielsen og to af hans bestyrelseskolleger deltager på DANVAs konference af samme årsag. Kodekset er vigtigt, mener de, fordi det kan bruges som omdrejningspunkt for at få italesat den gode selskabsledelse.

”Vi sætter os nu ned med vores ejere for at drøfte vigtigheden af at få de kompetencer ind i bestyrelsen, der er brug for, så vi er klar til konstitueringen. Vi har allerede signaleret, hvilke folk vi gerne vil have i bestyrelsen. Det er ingen tvivl om, at vi altid kan blive bedre. Anbefalingen om at trække nødvendige kompetencer ind, følger vi allerede, da vi har trukket en næstformand ind, der kommer fraerhvervslivet”, siger Nils Ulrik Nielsen.

Man kan selvfølgelig godt spørge, erkender han, hvorfor man som forsyningsselskab ikke har reageret tidligere på den kritik, der er kommet fra politisk side omkring kompetencer.

”Men nu gør kodekset, at vi generelt i forsyningsselskaberne får fokus på god selskabsledelse og skal følge en række anbefalinger. De fleste af anbefalingerne udfører vi i forvejen, men nu er der et skarpere fokus, og vi kan også bruge kodekset i samarbejdet med vores ejere. Vestforsyning A/S er et guldæg i vores kommune, og derfor er det afgørende, at det fungerer bedst muligt,” siger han.

I diskussionen om kompetencer er han klar over, at det er folkevalgte som ham, der står for skud.

Vi skal være godt forberedt på konstitueringen, så vi får de rigtige kompetencer.

”Jeg er ikke helt enig i kritikken, men jeg går ind for at uddanne bestyrelsesmedlemmerne bedre, så vi kan varetage de mange komplekse opgaver. Det er rigtig fint, at folkevalgte bestyrelsesmedlemmer kan få den nye CBS uddannelse for bestyrelsesmedlemmer. Vi skal have fokus på kompetencer allerede inden konstitueringen”, siger Nils Ulrik Nielsen.

Han understreger vigtigheden af, at man også har interessen, for bestyrelsesarbejde er et ganske komplekst arbejde. Vestforsyning er et multiforsyningsselskab med 10 selskaber under sig.

”Det kræver fx regnskabskendskab og grundlæggende viden om forsyningsopgaver. Det er ikke sikkert, at bestyrelsen rummer det hele efter valgnatten, og her må man trække folk ind udefra. Efter at jeg blev valgt som formand for Vestforsyning, var jeg med til at trække en næstformand ind udefra, der har nogle andre kompetencer”, siger Nils Ulrik Nielsen.

Han er ikke i tvivl om, at kodekset vil blive brugt aktivt. Det vil ske internt i bestyrelsen og i drøftelser med ejerne – både med borgmester og kommunaldirektør – så Vestforsyning bliver videreudviklet og bliver endnu mere effektiv til gavn for borgerne.

”Vi skal løfte hele vejen rundt. Det er vi meget bevidste om, og det ønsker både kommunalbestyrelse og forsyningsselskab”, slutter Nils Ulrik Nielsen.

Som direktør i et forsyningsselskab handler det for John Mølgaard i høj grad om at gøre sin bestyrelse stærk. Det kan kodekset hjælpe med, fordi den italesætter afgørende områder af bestyrelsesarbejdet og samarbejdet mellem ejer, bestyrelse og ledelse. Han ser det som afgørende, at bestyrelsen sammensættes på den rigtige måde. Her giver kodekset en række anbefalinger, udformet som en soft law, som det enkelte selskab kan og bør tage udgangspunkt i.

Haderslev Kommune ejer Provas, og derfor er det byrådet, der udstikker rammerne for erhvervsvirksomheden Provas. Det er afgørende, påpeger John Mølgaard, at ejeren har en ejerstrategi, der sætter rammerne for forsyningsselskabets arbejde. Haderslevs nuværende ejerstrategi står overfor en revision.

”I bestyrelsen er vi klar over, at endeligt valg af de ejervalgte bestyrelsesmedlemmer sker ved konstitueringen. Derfor er vi nødt til at gøre noget arbejde selv på forhånd før det kommende valg. Virksomheden skal sætte sin egen strategi, og det kan være svært, hvis du ikke har arbejdet med den slags før. Vi får bestyrelsesmedlemmer ind, der kan være hamrende dygtige politikere, men som ikke har arbejdet meget med strategi. Første gang vi i den nuværende bestyrelse satte os sammen og arbejdede med strategiudvikling, sagde flere medlemmer, at de syntes det gik for stærkt. Hvortil jeg svarede: Jamen vi er jo først lige begyndt”, siger John Mølgaard.

Han nævner det som eksempel på de udfordringer, man står med i nysammensatte bestyrelser. Ikke alle er klædt på til alle dele af arbejdet i bestyrelsen. Når en god strategi i sidste ende er skabt, er det ledelsens opgave at udføre den. Han mener, at den verden, man lever i som forsyningsselskaber, på flere områder er markant anderledes end andre virksomheder.

”Som forsyningsselskab står vi i et krydsfelt. Det skyldes bl.a. vandsektorloven, som vi er underlagt, og som stiller skarpt på de ting, vi skal arbejde med – så som effektivisering og benchmarking”, siger John Mølgaard.

Det er som teenageren, der flytter hjemmefra. Vi skal finde frem til et nyt selvstændigt forhold til vores ejer i form af et partnerskab.

Ejerkommunen skal kunne håndtere ejerskabet af en virksomhed, der agerer under andre rammer. Især når kommunen samtidig er myndighed med et embedsværk, der skal acceptere, at den funktion, der engang var en afdeling, nu er en selvstændig organisation, man skal spille op til og sammen med. Myndighederne skal forstå vandsektorloven, og det har de tidligere nogle gange haft svært ved, vurderer han.

”Jeg ser det som teenageren, der flytter hjemmefra. Efter noget tid erkender man, at samarbejdet med kommunen er nødt til at fungere på en ny måde, og så laver man et partnerskab. Selskabsloven er selvfølgelig med til at sætte nye rammer, på samme måde som de mange krav fra Forsyningssekretariatet. Kommunen og myndighederne er nødt til at kende de rammer, vi arbejder under i dag. Det skal været indbygget i ejerstrategien”, siger John Mølgaard.