Renseværket (1)

Dette DANSKVAND-tema sætter fokus på klimatilpasning. Her kommer DANVA blandt andet med en opfordring til mere helhedsorienteredeløsninger i klimatilpasningen, og samtidig kan du læse mere om en række konkrete eksempler på danske klimatilpasningsprojekter.