COLOURBOX28128900.jpg
De stigende regnmængder kræver nye løsninger inden for klimatilpasning, hvis det ikke skal gå hårdt ud over byerne. FOTO: Colourbox.dk

DMI forventer mere nedbør om vinteren og voldsommere byger om sommeren de næste årtier. I Vejle mærker man tydeligt klimaændringerne og forbereder sig på, at de bliver værre.

"Hvis mængden af drivhusgasser i atmosfæren bliver ved at med at stige i det nuværende tempo, kan vi i slutningen af det her århundrede nærme os en for dobling af antallet af skybrud om sommeren”, fortæller Rasmus Anker Pedersen, ph.d. og klimaforsker ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Ikke nok bliver skybruddene hyppigere i takt med, at klimaet bliver varmere, de bliver også kraftigere. Med andre ord bliver der oftere risiko for oversvømmelser; ikke mindst i byerne hvor vandet ikke kan opsuges af jorden. Til gengæld forventer DMI ikke, at den samlede mængde regn hen over sommermånederne vil stige; den vil blot blive fordelt mere ujævnt.

Mere nedbør om vinteren

Derudover vil der formentlig komme mere nedbør om vinteren, vurderer meteorologerne. På årsplan vil tendensen være en fortsat stigning oven i de 100 mm den gennemsnitlige nedbør i Danmark er steget med de sidste cirka 150 år.

For tiden ligger årsgennemsnittet omkring 750 mm, med toppe i 1999 og 2019. Begge de to år blev der målt 905 mm, hvilket gjorde dem tilde vådeste år siden målingerne begyndte i 1874.

”Det skal understreges at der er tale om en tendens, med store udsving fra år til år. Vi kan stadig få år med kun lidt nedbør og få skybrud, men tendensen vil være opadgående”, påpeger Rasmus Anker Pedersen.

I slutningen af det her århundrede kan vi nærme os en fordobling af antallet af skybrud om sommeren.

Vejle forbereder sig

I Vejle kan man tydeligt mærke konsekvenserne af klimaændringerne.

”I omkring 5 år har vi kunnet se, at skybruddene er blevet hyppigere og mere intensive. Vi har nogle lokale forhold med stejle ådale, og med klimaændringerne er det nok til at give en mærkbar effekt”, siger Mikael Schultz. Han er direktør for Vejle Spildevand, som samarbejder med Vejle Kommune om klimasikring.

”Vi har fået lavet nogle matematiske modeller af en gruppe fra Aalborg Universitet, DMI og vores egen organisation, og de bekræftede, at vi vil få flere meget lokale skybrud”, uddyber Mikael Schultz.

For at forebygge oversvømmelser i Vejle by blev der for fire år siden bygget en sluse, der sammen med kraftige pumper skal forhindre, at Omløbsåen, som løber gennem byen, går over sine bredder, når vejret viser sig fra sin mest våde side. Fra 1. januar til 9. marts i år var slusen lukket og pumperne tændt i sammenlagt 180 timer, hvilket var dobbelt så mange timer som i hele 2019.

Bassiner og søer bremser vandet

Udover det 45 millioner kr. dyre slusebyggeri har Vejle Spildevand og kommunen også taget en række andre initiativer til at forebygge oversvømmelser. Blandt andet er der som en del af et større klimaprojekt ved at blive udgravet tre store bassiner på et idrætsanlæg i byens østligeende. Bassinerne skal opsamle regnvand, når der kommer rigtig meget af det.

I kommunens mindre byer bliver der lavet anlæg, der skal fungere som buffer ved store mængder nedbør og samtidig berige det lokale miljø.

”Vi har en 2060 plan for separering af regnvand og kloakvand over hele kommunen, og i forbindelse med at vi ruller den ud, laver vi regnvandsbassiner i form af små søer i de mindre byer. På den måde gavner vi flora og fauna, samtidig med lokalområdet får et nyt rekreativtområde”, fortæller Mikael Schultz.