1 Før (1).jpg
FOTO: Klaus Herner Kristensen og Alf Thomassen, Lyngby-Taarnbæk Forsyning

For 40 år siden blev porten til Ålebækken Renseanlæg i Brede smækket i. I stedet rykkede naturen ind på det gamle anlæg og skabte et særpræget landskab. Der var bare en hage ved det – grunden var forurenet, og der var for mange overløb til Mølleåen.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i etår været i gang med et banebry-dende projekt i Brede. Den forure-nede grund fra det nedlagte ÅlebækkenRenseanlæg bliver renset op, og samtidigetableres to lukkede spildevandsbassiner,der skal aflaste det åbne spildevandsbas-sin på grunden. Projektet retter såledesop på fortidens synder og klimatilpassertil fremtidens regnmængder. Og når pro-jektet er færdigt i 2021, kan naturen igenrykke ind og skabe et rekreativt områdei ’Ålebækken Ruinpark’.

En del af de gamle betonkonstruktioner får lov at blive stående, og sammen med naturen bliver de en vigtig del af udtrykket i Ålebækken Ruinpark. Der bliver offentlig adgang til parken, der ligger ned til Mølleåen. Efter-billedet er et bud på det færdige resultat.

I 40 år havde naturen frit spil på den 30.000 kvadratmeter store grund. Desværre skulle en stor del af træerne fælles, for at den forurenede jord kunne graves op. En del af de fældede træer genbruges til blandt andet underlag i parken.

Rambøll fandt sjældne forekomster af lav på lavastenene i skærvefiltrene.
På grunden var der også mange salamandere, der blev indfanget – de bor midlertidig på Frilandsmuseet og bliver genudsat, når projektet er afsluttet.

Forureningen er kortlagt ved hjælp af jordanalyser i felter af 5x5 meter. Den svært forurenede jord bliver fjernet, mens den mindre forurenede jord bliver genanvendt. Den rene jord fra udgravningen til spildevandsbassinerne bliver fordelt ud i området, så de besøgende bevæger sig på en overflade af 50 cm ren jord.

Det åbne spildevandsbassin er det eneste fra renseanlægget, der stadig er i brug – her fotograferet uden vand. Men der er lugt gener fra bassinet, og kapaciteten er for lav. Derfor er der for mange overløb til Mølleåen.

På grunden etableres to lukkede spildevandsbassiner på i alt 5000 m3. Dermed reduceres stofbelastningen til Mølleåen betydeligt, og det forbedrer betingelserne for økosystemet i åen og biodiversiteten i området.

Denne cykel stodstadig i gangene under skærvefiltrene.
Inden åbningen af parken bliver gange og kontrolrum fra det gamle anlæg fyldt med sand eller beton for at sikrede besøgende modsammenstyrtning. De gamle bassiner bliver fyldt op med jord fra udgravningen.

Overløbsbygværket kommer til at fordele vandet til de to nye bassiner.Ved kraftig regn bliver det gamle, åbne bassin også taget i brug. De tre bassiner har en samlet kapacitet på godt 10.000 kubikmeter spildevand.