Glisholm 1 (1) (1).jpg
To øer i midten af søen skal bl.a. tiltrække fugle. FOTO: VandCenter Syd

VandCenter Syd har i samarbejde med Odense Kommune og Danmarks Naturfredningsforening etableret regnvandssøen Glisholm Sø, der skal håndtere stadigt stigende regnmasser. På samme tid fungerer søen som en grøn oase, som både mennesker og dyr kan få glæde af. Regnvandssøen er et godt eksempel på, hvordan klimatilpasning kan kombineres med naturbeskyttelse, brugeroplevelser og merværdi

"Et kinderæg af klimatilpasning, naturbeskyttelse og rekreativ værdi”. Sådan er Glisholm Sø beskrevet i publikationen Klima 100, hvor Realdania hylder landets bedste klimaløsninger. At tænke merværdi og funktionalitet var fra starten en væsentlig forudsætning, da VandCenter Syd for nogle år siden i samarbejde med Odense Kommune og Danmarks Naturfredningsforening projekterede Glisholm Sø.

I dag reducerer søen regnvandsoverløb til en nærliggende å – og fremstår samtidig som en naturperle, der tiltrækker både mennesker og dyr.

Kan magasinere store regnmængder

Lindved Å i det sydlige Odense blev tidligere belastet af kraftige regnskyl, der fik åen til at løbe over sine bredder – med oversvømmelse af omkringliggende områder som resultat, herunder private haver.

Glisholm Sø set fra oven. En sti snoer sig rundt om søen og inviterer til lange gåture og motion. Madpakker kan nydes på et bænksæt nær søen. Bagerst ses det såkaldte oversvømmelsesareal, som søen kan løbe ud i i tilfælde af skybrud eller kraftigt regnvejr.

Med tanke på de stadigt stigende og kraftigere regnmængder var der behov for en løsning, der kunne aflaste Lindved Å. Dette blev også nødvendiggjort af udsigten til øgede mængder af overfladevand fra en voksende bydel.

Valget faldt på en regnvandssø, der med et magasineringsvolumen på 45.000 m3 kan opsamle og magasinere regnvand. Glisholm Søer også indrettet til at håndtere skybrud, når himlen for alvor åbner sig. I det tilfælde tages en del af søen, der almindeligvis er tør, i brug, som et såkaldt oversvømmelsesareal. Søen er udstyret med sand- og oliefang, der skal fangesand, grus og olierester, der ledes til søen.

Fordelen ved at løse den konkrete udfordring ved at anlægge en regnvandssø er, at den også giver mulighed for at tænke rekreativ værdi og andre funktioner i den samlede udformning.

En oase for dyr og mennesker

Søen er etableret i et område, hvor det var oplagt at indarbejde elementer af naturbeskyttelse og biodiverstitet i den samlede løsning. Danmarks Naturfredningsforening blev derfor tidligt inviteret ind i projektet, og blev en væsentlig samarbejdspartner.

Med hjælp fra Naturfredningsforeningener der i og omkring søen anlagt vådområder, paddehuller og små øer, der bl.a. skal tiltrækkefugle som fiskehejrer og skarver samt andre dyr.

Dyrelivet og den grønne natur står i skarpkontrast til en del af omgivende område, der er præget af betonbygninger, asfaltbelægninger og motorvej. I det landskab fremstår søen og dens areal som en grøn oase - hvilket vil være kærkomment i nærmeste fremtid:
Et stenkast fra søen er supersygehuset Nyt OUH nemlig ved at finde form, den kommende Odense Letbane tager sit afsæt her, og adskillige erhvervsvirksomheder ventes at skyde frem ikke så langt fra søen. Det er med andre ord et område, der fremadrettet kan blive besøgt af mange mennesker, der dermed får mulighed for at tage et afbræk og få et pusterum ved Glisholm Sø.

Dialog med lokale interessenter

I løbet af planlægningsfasen og projekteringen havde projektlederne blik på at tilføre lokalområdet og det eksisterende miljø mest muligværdi. Søen grænser op til et kommunalt genoptræningscenter og et atelier, der råder over et større rekreativt område. Der blev tidligt ført dialog med begge interessenter.

Resultatet af denne involvering af de lokale interessenter er bl.a., at søen er bundet sammen med de tilstødende naboarealer. Således kan man via et stisystem gå fra Glisholm Sø til en skulpturpark, der hører til atelieret og slutte turen ved selve atelieret Hollufgaard.
Derudover har brugerne af før nævnte genoptræningscenter og alle andre plads og mulighed for at motionere og lave træningsøvelser på søens omkringliggende areal.

Du kan besøge søen ved at søge på ”Glisholm Sø” i Google Map eller anden kortapp.