Glisholm 1.jpg

Multifunktionel jordfordeling er på vej frem, og der er allerede sat penge af til første omgang. Det er et eksempel på, hvordan et område kan bruges til at løse flere problemstillinger og samtidig bidrage positivt til dyreliv, planteliv og friluftsliv. Den kombination af løsninger kan man læse mere om i dette tema, hvor DANSKVAND ser nærmere på, hvordan vandsektoren kan bidrage til en mere mangfoldig natur, samtidig med at man forebygger oversvømmelser. FOTO: Vandcenter Syd