EurEau samler eksperter fra hele EU i kommissioner, som fokuserer på vandforsyning, spildevand samt økonomi og jura. DANVA deltager aktivt med både medarbejdere og medlemsrepræsentanter, og her fortæller Per Grønvald fra Brønderslev Forsyning og Ole Øgelund fra Vand og Affald Svendborg om det internationale arbejde.

OLE ØGELUND, VAND OG AFFALD SVENDBORG, MEDL. AF EUREAUKOMMISSIONEN EU2 – SPILDEVAND

Object reference not set to an instance of an object.

EurEau-Kommissionen Spildevand arbejder også med:

• Evaluering af Byspildevandsdirektivet
• Evaluering af Vandrammedirektiv
• Håndtering af medicinrester
• Prioriterede miljøfremmede stoffer
• Mikroplast, nanopartikler mv.
• Udvidet producent ansvar
• Regnvandsbetingede overløb og badevandskvalitet
• Klimatilpasning
• Genbrug af renset spildevand
• Ressourcegenvinding
• Slam

” Jeg har arbejdet med at få det energiproducerende renseanlæg sat på den europæiske dagsorden, og i maj fik vi godkendt et notat om energiproduktion i vandsektoren. Processen har været lang, da erfaringer med energieffektivitet og energiproduktion på renseanlæg er sparsomme blandt de 29 lande, og kun få lande (især de nordiske) har en vis erfaring. Der er store forskelle i konkrete problemstillinger fra nord til syd og øst til vest, og nationale rammebetingelser og energipriser.
Fra en start hvor mange udtrykte ”it can not be done”, har vi nu en fælles forståelse for at energieffektivitet og energiproduktion er muligt, og at vandsektorens bidrag til klimadagsordenen er væsentlig og vigtig.
Som repræsentant for et lille land er jeg meget positivt overrasket over, hvor meget indflydelse DANVA har med input og konkrete cases til kommende europæisk lovgivning. Langt størstedelen af den danske lovgivning kommer fra EU, så det er meget væsentligt, at de danske praktiske cases også kommer på dagsordenen for de nyvalgte europæiske parlamentarikere.
I arbejdet i EurEau er jeg stolt over at kunne viderebringe eksempler på danske succeser til inspiration for 28 lande og 500.000 kollegaer. Det giver genlyd og inspiration og forhåbentlig ender de bæredygtige danske løsninger med at komme endnu mere i spil, som kommende EU-krav eller guidelines. Og så gør det jo heller ikke noget, at nogle af de danske frontløber-projekter giver endnu bedre mulighed for eksport og innovation for den danske vandbranche og hermed støtter op om realisering af den danske vandvision.”

 

PER GRØNVALD, BRØNDERSLEV FORSYNING, MEDL. AF EUREAUKOMMISSIONEN EU1 – DRIKKEVAND

Object reference not set to an instance of an object.

EurEau-Kommissionen Drikkevand arbejder også med:

• Evaluering af Drikkevandsdirektivet
• Evaluering af Vandrammedirektivet, herunder Grundvandsdirektivet
• CAP (Common Agricultural Policy) EU landbrugspolitik
• Medicinrester
• Prioriterede miljøfremmede stoffer (hormon forstyrrende)
• Mikroplast
• Pesticider
• Materialer i kontakt med drikkevand (drikkevandsdirektivet)
• Klimatilpasning, eks. beredskab
• Genbrug af vand

Det, som fylder mest på vores møder, er revision af drikkevandsdirektivet. EU Kommissionen offentliggjorde sit udkast til et nyt drikkevandsdirektiv i marts 2018. Allerede inden var EU1 i gang med at påvirke indholdet, og efter offentliggørelsen af udkastet, har vi løbende kommenteret på de forskellige EU-instansers forslag til ændringer og tilføjelser. Her er det vigtigt at fremhæve EurEau sekretariatet i Bruxelles, der gør et stort og uvurderligt arbejde.
Udover drikkevandsdirektivet har vi drøftet EU landbrugspolitik (CAP – Common Agricultural Policy), medicinrester, mikroplast, pesticider, hormonforstyrrende stoffer, genbrug af vand, beredskab overfor tørke samt fitness tjek af vandrammedirektivet.
Ca. 80 % af vores lovgivning og regulering i Danmark har sin oprindelse i EU-lovgivning. Derfor er det meget vigtigt og yderst værdifuldt for DANVAs medlemmer at få indflydelse på EU-niveau. De danske lovgivere kan selvfølgelig fortolke EU-lovgivningen, men senest har man fulgt EU kommissionens opfordring til at gøre dansk implementering direktivnært. Det understreger betydningen af EurEau-arbejdet, der netop giver indsigt i de bagvedliggende politiske motiver, hvilket gør DANVA endnu bedre kvalificeret til at varetage medlemmernes interesser i høringssvar, når der udarbejdes dansk lovgivning og regulering.”