Morten Slotved fra Novafos A/S er medlem af DANVAs bestyrelse.

Den danske vandsektor er et forbillede for andre lande. Men vi er ikke i mål, og det er vigtigt, at DANVA arbejder internationalt for sikre fælles krav på tværs af grænserne, påpeger DANVAs bestyrelsesmedlem Morten Slotved.

510 millioner forbrugere bliver påvirket af den lovgivning, der bliver vedtaget i EU, og DANVA er en af de 32 vandinteressenter, som har organiseret sig i EurEau for at sætte præg på de beslutningerne, der bliver truffet på europæisk plan.
”I Danmark har vi store krav og ønsker til vandkvaliteten. Vi vil undgå forurening og forventer, at vi kan drikke vores grundvand. Derfor er vi nødt til at påvirke beslutningsprocessen i EU i forhold til, hvilke områder og hvilke stoffer vi synes, det er vigtigt at have fokus på,” siger bestyrelsesmedlem Morten Slotved, der ser arbejdet i EU som et særdeles vigtigt indsatsområde.
”Det er afgørende for DANVA at være tæt på det internationale arbejde og hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til, hvordan vi kan spille ind i diskussionen og være med til at påvirke de direktiver, der kommer fra EU. Vi skal forsøge at påvirke politikerne til at turde sætte fremtidssikrede mål i forhold til pesticider, krav til spildevand og til vandspild – både i EU og herhjemme,” siger han.

Det er ikke nok, at de enkelte lande er ambitiøse på vandområdet. Vi er nødt til at arbejde for, at der skabes fælles rammer og standarder.

Der bliver lyttet til Danmark

Alle de forsyningsselskaber, der er repræsenteret i EurEau, har forpligtet sig til at levere rent drikkevand og behandle spildevand, så det på forsvarlig vis kan sendes tilbage til naturen.
”Egentlig vil alle det samme i EU, for vi ved, hvor vigtig en ressource rent vand er. Men ofte er der også modsatrettede ønsker, eksempelvis om at styrke industrien og skabe flere arbejdspladser. Derfor er vi nødt til at være tilstede og gøre os gældende,” siger Morten Slotved.
Han oplever, at selv om Danmark er et lille land, er der stor lydhørhed for det, der bliver sagt og gjort fra dansk side:
”Vi er bestemt ikke i mål på vandområdet, men vi er nået langt, og det får vi stor respekt og anerkendelse for. Men det er ikke nok, at de enkelte lande er ambitiøse på vandområdet. Vi er nødt til at arbejde for, at der skabes fælles rammer og standarder.”

Samarbejde med landbruget

Morten Slotved finder det bl.a. nødvendigt at diskutere i EU, hvordan vandsektoren samarbejder med landbruget.
”I Danmark har vi et fint samarbejde med landbruget. Vi er kommet frem til nogle fornuftige løsninger i fællesskab, og den gode dialog, vi har haft om, hvad vi kan gøre for at fremtidssikre vores grundvand, kan andre lande formentlig drage nytte af,” lyder det fra Morten Slotved.
Han oplever, at det internationale arbejdes betydning er stærkt forankret hos DANVAs medlemmer.
”Engagementet i EurEau er vores mulighed for at sætte præg på EU-direktiverne, og det er vigtigt, at vi gør det, inden de bliver fortolket til lov i Danmark og dermed bliver konkret virkelighed ude i selskaberne.”