COLOURBOX7104092.jpg

EU's betydning for vandet

Op mod 80 % af de danske love og reguleringer er påvirket af EU. Derfor har EU også stor betydning for den danske vandbranche. Dette tema sætter fokus på, hvordan den danske vandsektor via DANVA arbejder for at fremme danske interesser i lovgivningsprocessen i EU. Du kan læse, hvordan de nyvalgte danske medlemmer af Europa-Parlamentet forholder sig til vand, møde den fælleseuropæiske vandorganisation EurEau’s nye præsident og få et indblik i, hvad de danske repræsentanter i EurEau har fokus på lige nu.