DANSKVAND ser i dette tema nærmere på, hvordan planen skal føres ud i livet i de danske forsyningsselskaber. At man overhovedet kan forestille sig en klimaneutral vandsektor skyldes i høj grad det tætte samarbejde, der i årevis har fundet sted mellem forsyninger, producenter, rådgivere og forskere. Derfor spiller dansk vandteknologi også en hovedrolle, når det ambitiøse klimamål skal nås.