Ud Og Nyd

I coronatiden valfartede folk ud i naturen, og derfor opstod ideen om at præsentere de rekreative områder, hvor VandCenter Syd har en finger med i spillet. Fx Glisholm Sø der er anlagt for at håndtere regnvand – med fuglelivet for øje, samt bænke, klatresten og stier.

Det blev til en hel serie ”Ud og nyd – med VandCenter Syd”, som fik sin egen grafik. Serien kørte på Facebook og var målrettet vores kunder lokalt. Der var mange gode eksempler at tage af, og i starten blev der taget godt imod opslagene. Et kig i statistikken viste dog, at rækkevidden på opslagene efterhånden faldt, og vi valgte derfor at stoppe serien.

Når vi tidligere har kommunikeret om de forskellige udflugtsmål, har det ofte været med fokus på, hvordan det rekreative udgør en merværdi i forhold til skoven/anlæggets funktion. Ved at tage ”tur-brillerne” på blev vi klar over, at vi kan gøre mere for at servicere potentielle besøgende. Det skal fremadrettet ske på vandcenter.dk, men vi vil også på anden vis gøre opmærksom på udflugtsmålene, som fortæller en vigtig historie om VandCenter Syd.