FF Vandværk Visualisering
Blødt vand har længe været et ønske blandt kunderne, der bl.a. glæder sig til at slippe for de voldsomme kalkaflejringer i badeværelser og i husholdningsapparater. Det blødgjorte vand får en hårdhedsgrad på ca. 10 dh mod den aktuelle 22-30 dh.

Byggeriet af et nyt vandværk på Frederiksberg havde kun været i gang et par måneder, da Danmark lukkede ned på grund af COVID-19. Projektet har håndteret udfordringen, uden at det er gået ud over fremdriften og er tilmed blevet nogle erfaringer rigere.

I forlængelse af regeringens pressemøde den 11. marts, der sendte Danmark i undtagelsestilstand som et led i at bremse smittespredningen af COVID-19, besluttede Frederiksberg Forsyning bl.a. at sende størstedelen af medarbejderne hjem og stoppe en lang række anlægs- og renoveringsprojekter. Undtaget var dog de projekter, der blev udført i samarbejde med eksterne firmaer. Det gjaldt blandt andet forsyningens byggeri af et nyt vandværk, der skal blødgøre Frederiksbergs vand fra 2022. Den 11. marts var projekteringen godt i gang, og projektet stod over for at skulle omlægge ledninger på forsyningens matrikel og sprænge et beskyttelsesrum væk, der var placeret, hvor det nye vandværk skal bygges.

“Når man arbejder med komplekse anlægsprojekter, er man vant til udfordringer og til at arbejde konstruktivt sammen i projektet for at løse dem – og sådan var tilgangen også til at håndtere de udfordringer, corona-situationen påførte projektet,” siger projektejer Henrik Bay, Frederiksberg Forsyning.

Projektet er kommet godt igennem corona-perioden og har kunnet fastholde fremdriften på trods af en meget stram tidsplan, og forventningen er, at man som planlagt kan gå i gang med at bygge vandværket i sensommeren 2020.

“Jeg er ikke i tvivl om, at det bl.a. skyldes, at det gode samarbejde var på plads. Vi kendte hinanden og havde fået de centrale arbejdsrutiner op at køre,” siger projektleder Herman Juel, Frederiksberg Forsyning.

Kort tid efter, at man var gået i gang med projekteringen af det nye vandværk, der skal give Frederiksberg blødt vand fra 2022, gik Danmark i undtagelsestilstand. Men det lykkedes projektet at håndtere de nye udfordringer og fastholde fremdriften. Vandværket kommer til at ligge i forlængelse af det hvide varmeværk med skorstenen på Frederiksberg Forsynings grund.

Smittehæmmende rutiner tidligt på plads

Projektet var allerede inden den 11. marts i gang med at indføre forskellige smittehæmmende rutiner. I konsortiet Arkil Krüger, der er Frederiksberg Forsynings totalentreprenør på projektet, indførte man således tidligt en række retningslinjer, der skulle minimere risikoen for smitte og samtidig sikre, at produktionen på kontorerne og byggepladserne så vidt muligt kunne opretholdes på trods af corona-situationen. Jess Christensen Thiel, projektansvarlig i Arkil, uddyber:

“De af vores medarbejdere, der kunne arbejde hjemmefra, blev opfordret til at gøre dette, og mødeaktiviteten blev gjort digital i stedet for fysisk. På byggepladserne blev medarbejderne organiseret i mindre hold, de holdt afstand til hinanden og holdt pauser forskudt. Færdslen mellem byggepladserne blev også minimeret, så færrest mulige medarbejdere cirkulerede mellem forskellige pladser. Ved hjælp af retningslinjerne og ikke mindst en stab af medarbejdere, der har været deres ansvar bevidst, har vi stort set undgået at skulle lukke pladser ned i corona-perioden”.

I forlængelse af undtagelsestilstanden blev Frederiksberg Forsynings medarbejdere sendt hjem.