rsz_phyldedal1_1.jpg
Patrick Hyldedal eller en af chaufførerne rykker ekstraordinært ud, når en septiktank er blevet fyldt hurtigt op, fordi aftrækket til sivebrønd eller i sivedræn ikke kan følge med.

COVID-19 har givet Odsherred Forsyning dobbelt så mange udrykninger for at tømme septiktanke i sommerhuse. Erfaringerne fra pandemien er en understregning af, hvordan det er nødvendigt at reducere miljøbelastningen fra en øget belægning i de 24.000 sommerhuse i kommunen.

Den hvide Volvo FMX-lastbil lister forsigtigt hen ad den smalle grusvej. Bag fletværket af grene på begge sider ligger der sommerhuse side om side. Vejen er Blåbærvej i Ordrup i Nordvestsjælland. Længere fremme er der strand ud til Sejrø Bugt.

Kørselsleder Patrick Hyldedal sætter den enorme slamsuger i stå ud for et sommerhus og kaster et blik på sin bærbare computer vedsiden af førersædet for at tjekke, hvor på grunden den proppede septiktank ligger.

”Det er, når folk har problemer,” siger han om situationen, hvor han eller en af chaufførerne bliver kaldt ud for at foretage en tømning i utide. Toilettet strejker, eller der er intet træk i køkkenvasken.

Patrick Hyldedal springer ud af lastbilen, tager gummihandsker på og begynder at slæbe en blå gummislange, som er vundet op bag på køretøjet, målrettet hen mod et dæksel i plænen.
Slangen har en rækkevidde på op til 65 meter.

”Sluuurp! Sluuurp!” lyder det, når han stikker ”snablen” ned i en brunlig masse og aktiverer sugningen med en fjernbetjening. Lugten fra dybet er ikke speciel skarp.

En septiktank er en bundfældningstank, men hvis sivebrønd eller sivedræn ikke kan holde trit med at bortlede væskedelen, bliver den fyldt hurtigt op.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at spule stoppede dræn eller afløbsrør med en særlig spuleslange på slamsugeren.

Flere bestillinger - øget fleksibilitet

Ordrup ligger i Odsherred, som er Danmarks største sommerhusområde. Der er 24.000 sommerhuse i kommunen. Til sammenligning er der ”kun” 15.000 helårshuse. Under COVID-19-pandemien har mange fra byerne taget fast ophold i deres sommerhus, og det har givet kolossal travlhed med tømning af septiktanke.

”Vi har haft dobbelt så mange ’taxikørsler’ som normalt. I alt har der været cirka 1.700 ekstra bestillinger af tømninger i år frem til 1. juni. Dette er ud over den faste ’rutekørsel’,”oplyser direktør Fanny Villadsen i Odsherred Forsynings lave administrationsbygning i gule sten, der ligger i Grevinge.

Som udgangspunkt får sommerhuse, der bliver benyttet som helårshuse, tømt septiktanken én gang om året. For øvrige sommerhuse er det hvert tredje år, at slamsugeren dukker op ved grunden.

Et fåtal af sommerhusene har samle tanke, som opsamler både tørt og vådt fra husholdningen. Disse tanke bliver tømt på bestilling.

”Vi er dog ikke blevet lagt ned af presset.
Chaufførerne har været meget fleksible og har også kørt i weekender. Vi har udsat noget af den faste kørsel og skubber opgaver på renseanlæg foran os. Vi har også hentet hjælp ude fra, når det har været kritisk,” siger Fanny Villadsen.

Mere ophold i sommerhuse

Erfaringerne fra COVID-19 illustrerer ifølge Fanny Villadsen en aktivitet i sommerhuse, som blot kan ventes at tage yderligere til i de kommende år.

Byggeriet af sommerhuse i Odsherred togfart i 1960’erne og 1970’erne, og der er hele tiden kommet nye til.

Samtidig har andre faktorer bidraget til, at det er blevet mere populært at bo i sommerhusbåde i Odsherred og i resten af landet.

En lempelse af planloven i 2017 medførte, at pensionister kan bruge deres sommerhus til helårsbeboelse efter at have ejet huset i ét år.
Kravet var tidligere otte års ejerskab.

Cirka 10 procent af landets over 200.000 sommerhuse er nu helårsboliger.

Og når ejerne ikke selv benytter sommerhusene, bliver de i stigende grad indtaget af andre. Udlejningen af sommerhuse sætter rekord år for år.”Vi har en forventning om, at danskerne vil opholde sig mere i sommerhus i fremtiden,” siger Fanny Villadsen.

Nye og bedre rutiner

Tilbage i Ordrup har Patrick Hyldedal forelø-big klaret yderligere et par tømninger. Hvergang hjælper en motor på lastbilen til at rulleslangen op på tromlen igen, efter at han har