Provas Renseanlæg
I et par uger skiftedes driftsmedarbejderne på Provas’s renseanlæg i Haderslev til at holde sig i reserve hjemme, hvis corona-smitten skulle sprede sig blandt deres kolleger.

Corona-pandemien fik både kort- og langsigtede konsekvenser i vandsektoren. Provas i Haderslev er et at de forsyningsselskaber hvor medarbejderne hurtigt fandt ud af at mødes digitalt, og at hjemmearbejde kan være godt til nogle opgaver.

Forårets frygt for coronasmitte og nedlukningen af det danske samfund satte vandselskaberne under pres. Pludselig var der en ny fare at forholde sig til, når man skal sørge for, at kritisk infrastruktur som vandforsyning og spildevandsafledning fungerer i enhver situation; også når der kommer angreb fra en mikroskopisk fjende, som på et tidspunkt så ud til at kunne sende en stor del af befolkningen i sygesengen.

På det tidspunkt virkede det jo meget farligt med coronaen. Vi så, hvad der skete i Norditalien, og det var helt afgørende, at vi fortsat havde folk til at holde vores kritiske infrastruktur i gang, uanset hvad der skete.

Provas i Haderslev var et af de forsyningsselskaber, hvor chefgruppen reagerede ved straks at forberede organisationen på det værste.

”Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, besluttede vi med det samme at dele folkene i den fysiske drift op i fire hold, der var skarpt adskilt. Så hvis nogen blev syge, kunne de ikke smitte kollegerne på de andre hold, men højst dem på deres eget”, fortæller administrerende direktør Esge Homilius.

Var hjemme på skift

To af holdene blev sendt hjem, mens de to andre hold sørgede for at holde driften i gang, men med hver sit mødested. Efter en uge skiftede det med, hvem der arbejdede, og hvem der var hjemsendt. På den måde var der hele tiden nogen i reserve, hvis de arbejdende medarbejdere skulle blive syge fra en ende af.

”På det tidspunkt virkede det jo meget farligt med coronaen. Vi så, hvad der skete i Norditalien, og det var helt afgørende, at vi fortsat havde folk til at holde vores kritiske infrastruktur i gang, uanset hvad der skete” siger Esge Homilius.

Da det efter et par uger viste sig, at smitten ikke bredte sig så meget som frygtet, blev driften ændret tilbage i retning af det mere normale. Dog stadig med forhøjede krav til hygiejne og afstand mellem medarbejderne.

Den hastige omorganisering af arbejdet havde selvfølgelig negative konsekvenser for produktiviteten. For eksempel blev alt ikke akut vedligeholdelsesarbejde udskudt.

Energi til digitalisering

Til gengæld kom det til at virke som en energiindsprøjtning på Provas’s digitale udvikling, at kontoret blev lukket ned, og alle de medarbejdere, som havde deres daglige gang i lokalerne, blev sendt hjem og arbejde i privaten.

”Vi var i forvejen i gang med at gennemføre en digital strategi, hvor vi får ryddet op i ringbindene og gjort alt tilgængeligt digitalt; og nu så vi, at folk var helt vildt lærevillige og indstillede på at få det til at fungere. Det gik også ret nemt med at få folk til at bruge Skype til møder. Alle havde i forvejen Skype installeret på deres computer, telefoner og tablets, men de færreste brugte det. Nu gik alle i gang med det uden større problemer, og det samme skete, da vi kort efter gik over til at bruge Teams til møder”.

”Vi fandt også ud af, at hjemmearbejde ikke er helt skidt. Det er godt til koncentreret individuelt arbejde, men ikke til arbejde i fællesskab. Nu er vi i gang med at evaluere og se på, om vi skal gøre mere brug af hjemmearbejde og digitale møder fremover”, siger Esge Homilius.

Provas genåbnede kontorarbejdspladserne 27. maj.