Hans_Martin_Friis_Moller_Kalunderborg_renseanlaeg.jpg

Kalundborg Forsyning spiller en central rolle i byens unikke industrisymbiose, der forbinder private og offentlige virksomheder gennem kilometerlange rør, så en rest på én virksomhed bliver til en ressource hos nabovirksomheden.

- Vi kigger konstant på, hvordan vi kan være driver i industrisymbiosen og på at tilføje flere elementer og virksomheder til samarbejdet, siger Hans-Martin Friis Møller, der er direktør for Kalundborg Forsyning.

I industrielle symbioser bliver én virksomheds rest og overskud til ressourcer i en anden virksomhed, og det reducerer ikke blot ressourceforbrug og produktionsomkostninger. Det styrker også konkurrenceevnen og er afgørende for at fastholde og skabe nye arbejdspladser, lyder erfaringen fra Kalundborg. Her har man skabt et unikt og langvarigt samarbejde mellem virksomheder og det offentlige med Kalundborg Forsyning i en central position.

I forsyningsselskabet undersøger man konstant, om det er kommercielt bæredygtigt at koble nye tiltag på symbiosen. Eksempelvis skal det undersøges, om virksomheden Unibio, der fremstiller protein baseret på naturgas, kan aftage omegafedtsyrer fra alger, der dyrkes på afgasset procesvand og dermed kan indgå i et bæredygtigt samarbejde med forsyningsselskabet. Virksomheden er flyttet til Kalundborg netop på grund af det attraktive miljø omkring ressourceanvendelse og cirkulær økonomi.

- Vi arbejder med vand i flere kvaliteter. Vi leverer selvfølgelig rent drikkevand til borgerne, men derudover leverer vi overfladevand fra Tissø, hvor vi lige nu er ved at gå i jorden med et nyt overfladevandværk, der skal behandle overfladevandet til drikkevandskvalitet. I modsætning til mange andre lande må vandet dog ikke bruges til drikkevand i Danmark, men vi leverer det så i stedet som procesvand til industrien, som leverer det opvarmet videre til fjernvarme- og dampproduktion, siger Hans-Martin Friis Møller.

"Vi udvikler den cirkulære økonomi"

Leveringen af overfladevand til industrien gør, at der skal udvindes mindre grundvand og det er vigtigt, da grundvand, er en begrænset ressource i området. Flere store industrivirksomheder er massive vandforbrugere, så det medfører en essentiel besparelse på grundvandsressourcerne.

- På den måde udvikler vi hele tiden den cirkulære økonomi. Industrien leverer spildevand til os, og vi forsøger at levere produkter og ressourcer tilbage til industrien – bl.a. i form af de forskellige vandtyper. Det væsentlige er, at vi har fokus på at se spildevand som ressourcevand, siger han.

I Kalundborg arbejder Kalundborg Bioenergi på at etablere et nyt stort biogasanlæg, der skal kunne behandle op til 400.000 tons biomasse pr. år. Biogasanlægget vil fokusere på at udnytte reststrømme af biomasse fra Kalundborgs Industrielle Symbiose, der omfatter ressourcesamarbejde mellem en række virksomheder i Kalundborg. Hovedparten af biomassen vil udgøres af industrielle biomasser fra Novozymes og Novo Nordisk, og dertil vil der komme industrielle restprodukter fra industrier og biomasse fra landbrug. Man er i gang med at undersøge, hvordan Kalundborg Forsyning kan indgå i samarbejdet.

Model til eksport

Hans-Martin Friis Møller ser eksportmuligheder for den kalundborgske industrisymbiose. Endnu mangler der dog et koncept, som andre både herhjemme og i udlandet kan overtage.

- Vi mangler at gøre konceptet så attraktivt, at vi kan sælge modellen til andre. Vi skal have strammet den op og beskrevet den, så alle fordelene ved at gå sammen bliver gjort lysende klart. Udfordringen er, at det altid er individuelt, hvad nabovirksomheder producerer og har tilfælles, men det kan gøres, og det er noget Dansk Symbiosecenter arbejder aktivt på, siger han.

Samtidig er det en pointe, at industrivirksomheder og forsyningsselskab ligger så fysisk tæt på hinanden, at infrastrukturen er tilstrækkelig billig. Det er tilfældet i Kalundborg, hvor kommunen i mange år har haft en symbiose, der har været under konstant udvikling. Det er dog først de seneste år, at byen har forsøgt at skabe et koncept, som andre kan bruge eller lade sig inspirere af. Det har man gjort i Kalundborg Kommune ved at være med til at oprette Dansk Symbiosecenter, der benytter

Kalundborg Forsyning som strategisk partner. Hans-Martin Friis Møller ser det som helt afgørende for succes at bo i en kommune med visioner, der bærer i samme retning og også vil afsætte ressourcer til det.

Nogen der efter Friis Møllers mening har fundet en model, der kan sælges, er Billund BioRefinery, der har formået at skabe en pakke, der både udenpå og indeni er attraktiv.

Data symbioser og Internet of Things (IOT)

Som multiforsyning med elektroniske målere får forsyningsselskabet flere og flere data om sine forbrugere og den måde, de bruger leverancerne på hen over døgnet. Der bliver opkoblet flere og flere enheder til nettet i hjemmene. Har man f.eks. et vagtselskab til at overvåge alarmer, får man en lang række data, har man nye vinduer er de nok elektronisk styret, elforbruget fjernaflæses.

- Det åbner op for helt nye services, hvis man ser på forbrugernes behov og ønsker, og helt nye symbioser hvor forskellige dataleverandører samarbejder omkring eksempelvis energioptimering hos den enkelte forbruger, eller optimerer vand og energiforbrug til tidspunkter udenfor spidsbelastningerne morgen og aften, siger han.

Det meget omtalte Smart City projekt i Kalundborg gik i stå i 2015, og det ærgrer Hans- Martin Friis Møller. Han mener dog langt fra, at arbejdet er spildt, fordi der er kommet en masse gode erfaringer ud af det og eksempelvis kører projektet Smart Village Svebølle fortsat under ledelse af SEAS-NVE.

Målet er et mere intelligent energisystem og på sigt bliver det til Internet of Things, hvor man får alle dele til at spille sammen (el, vand, spildevand, gas, fjernvarme- og køling, og alle andre elektroniske enheder).

- Det bliver jo først rigtig smart, når vi kan arbejde med alle led online og realtime. Så kan vi styre meget bedre og få mere værdi ud af tingene. Lige nu har vi masser af data men meget lidt viden. Vi skal nå dertil, at forbrugerne henvender sig ét sted, siger Hans Martin Friis Møller.

Målet er, at borgerne får en app, hvor det hele er med: el, vand, varme, spildevand, gas. Så kan folk konkurrere med hinanden - eller bare med sig selv - om for eksempel at optimere deres vandforbrug. Ideen bag er at gå borgervejen for at gøre det attraktivt.

- Hvis alle vaskede om natten, ville der ikke være så stort pres på vores spildevandsanlæg hen over døgnet. Overløb på renseanlæggene sker typisk, når det regner meget, samtidig med at folk bruger meget vand morgen og sen eftermiddag. App´en kan måske hjælpe til adfærdsændring på en spændende måde, resten kan vi klare med differentierede takster, siger Hans-Martin Friis Møller.