IMG_4843.JPG

Ny EU-pakke skal sætte skub i den cirkulær økonomi på tværs af Europa. Vandsektoren har ikke tidligere spillet en ret stor rolle i planenerne, men efter pres fra bl.a. EurEau, er vand nu kommet på dagsordenen.

Den 2. december 2015 fremlagde EU Kommissionen en ny pakke, der i hovedtræk skal sikre europæiske virksomheder og forbrugere i forbindelse med overgangen til en mere cirkulær økonomi.

Planerne skal bidrage til at lukke kredsløbet gennem øget genbrug og genanvendelse til fordel for både miljøet og økonomien. Derudover skal de sikre maksimal udnyttelse af råvarer, produkter og affald, fremme energibesparelser og reducere udledningen af drivhusgasser.

Desværre fylder vand meget lidt i denne pakke, men pres fra en række medlemslande og organisationer, herunder den europæiske vand- og spildevandsorganisation EurEau, har resulteret i et øget fokus på vand og især genanvendelse af vand. Derfor arbejder EU Kommissionen i øjeblikket på en handlingsplan.

- I den nye handlingsplan forsøger vi at se på potentialet i genanvendelse af vand i et bredere perspektiv og som en af de mulige løsninger på vandmangel. I tilfælde, hvor vandbesparelser er ikke nok til at klare presset på ressourcerne, vil genbrug af renset spildevand være en langt bedre miljømæssig og økonomisk bæredygtig løsning, især i landbruget, men også indenfor den industrielle sektor, fortæller Policy Officer Thomas Petitguyot, der arbejder for EU Kommissionens Water Framework Directive, DG Environment, Unit C1 – Water.

Der er fem hovedpunkter i handlingsplanen, som Kommissionen forventer at fremlægge til behandling i slutningen af 2017:

  • Integrere genanvendelse i planlægning og forvaltning vandressourcer
  • Minimumskrav til kvaliteten af vand, der genanvendes i kunstvanding og til grundvandsmagasin
  • Genanvendelse af vand indenfor industri
  • Støtte til forskning og innovation i genanvendelse af vand
  • EU-midler til investeringer i genanvendelse af vand

Vandsektorens rolle i EU arbejdet

Ifølge Thomas Petitguyot arbejder Kommissionen tæt sammen med medlemsstater og organisationer - herunder også vandsektorens brancheorganisationer om de nye planer: 

- Danmark er ganske aktiv som medlemsstat i denne gruppe, og de har ofte tilkendegivet deres interesse i at finde løsninger og dele viden. Og bidrage med redskaber til en bedre vurdering af muligheder og risici. Vandoperatørerne bidrager også gennem EurEau og andre organisationer, som har været meget aktive og sendt os bidrag. Vi sætter stor pris på dette, fordi det hjælper os til at tage hensyn til forskellene i Europa, så vi ikke designer noget, der virker for én del af Europa, men helt forkert for resten. Vi skal være meget forsigtige med dette, og at få feedback fra nationale samarbejdspartnere er noget vi værdsætter højt.