COLOURBOX34182523

Skovrejsning er en effektiv måde at beskytte grundvandet på, men det koster kassen. En løsning kan være at dele regningen med andre, ligesom man har gjort på Fyn i et nyt projekt. VandCenter Syd er gået sammen med Hedeselskabet og Assens Kommune om at skabe et naturområde, som tjener forskellige formål gennem multifunktionel jordfordeling. Skoven skal blandt andet beskytte Holmehave kildeplads, som er selskabets største og vigtigste kildeplads. Derudover fortæller Aarhus Vand, at de med omfattende sensorovervågning af vandkredsløbet både kan spare penge og nedsætte risikoen for overløb. Sensorerne giver selskabet viden og overblik over hele afløbssystemet, så man bedre kan styre vandet i forbindelse med kraftig nedbør – og samtidig undgå de store omkostninger forbundet med udbygning af infrastrukturen.