COLOURBOX2195146.jpg

Vandforbruget i de danske husholdninger er i gennemsnit 105 liter pr. person pr. døgn.

En liter vand koster i gennemsnit 6,9 øre.

Drikkevandsselskabernes faktiske driftsudgifter er i gennemsnit 4,69 kr. pr. m3 , og de gennemførte investeringer er 5,44 kr. pr. m3.

 

En gennemsnitsfamilie på 2,15 person bruger årligt 82,69 m3 vand, som netto koster 1,62 kWh/m3 i forbrugt el hos drikkevandsselskabet og spildevandsselskabet. Det betyder, at familiens årlige forbrug af vand forbruger 1,34 kWh. Det er til sammenligning mindre strøm, end familien bruger på opvaskemaskinen eller TV’et.

Elforbruget (købt el) til 1.000 liter vand oppumpet fra undergrunden, leveret til forbrugeren og tappet fra hanen bruger i gennemsnit 0,40 kWh. Transport, rensning og afledning til recipienten bruger i gennemsnit 1,44 kWh. Samlet giver det et købt elforbrug på 1,84 kWh. Modregnes den el, som selskaberne selv producerer, bliver nettoelforbruget på 1,62 kWh pr. 1.000 l