COLOURBOX27159064.JPG

I oktober 1986 viste TV-Avisen døde jomfruhummere fra Kattegat. Jomfruhummerne var døde af iltsvind, som var forårsaget af store udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet. Det blev symbolet på startskuddet til Vandmiljøplan I i 1987, der blandt andet krævede reduktion af udledning af næringsstoffer, og som resulterede i en stor ud- og nybygning af de danske renseanlæg. Synet af jomfruhummere blev for mange en øjenåbner ift. et øget fokus på vandmiljø og naturressourcer, herunder at spare på drikkevandet. Der blev lanceret vandsparekampagner, der sammen med øgede vandpriser samt indførelse af en grøn vandafgift på ledningsført vand har betydet, at vandforbruget har været støt faldende de seneste 30 år.

103 liter vand bruger en person i gennemsnit pr. dag i husholdningen.

Vandforbruget opgjort på husholdningerne har været stabilt faldende siden 1987, og på de 31 år er det faldet 40 % fra et årligt forbrug på 62,89 m3 pr. person pr. år til 37,59 m3 pr. person pr. år i 2017.

På grafen er anført nogle af de love og bekendtgørelser, som vurderes at have haft indflydelse på det faldende vandforbrug. Umiddelbart ser det ud til, at det især er Vandmiljøplan I, der med en øget miljøbevidsthed hos forbrugerne kombineret med en stigning på spildevandstaksten har betydet, at vandforbruget begyndte at falde. Indførslen af en drikkevandsafgift på ledningsført vand, som i starten blev kaldt den grønne femkrone, betød, at der i perioden fra 1994 til 1998 blev lagt en krone på taksten hvert år. I samme periode faldt vandforbruget i husholdningen 10,5 %.

Det samlede vandforbrug i 2017 målt på husholdninger, sommerhuse, erhverv, institutioner samt vandtab er i gennemsnit 61,48 m3 pr. person pr. år. Husholdningerne tegner sig for 65 % af den samlede solgte vandmængde. Én person bruger i gennemsnit 37,59 m3 pr. år i husholdningen svarende til 103 liter pr. dag. Opgørelsen baseres på 59 drikkevandsselskaber, som tilsammen servicerer 3,2 mio. indbyggere.

Udvikling-i-vandforbruget-1976-2017.png

EN HUSSTANDS ÅRLIGE FORBRUG – UDVALGTE KATEGORIER

Procent

Tandlæge    0,5%
Renovation    0,7%
Vandudgift (drikke- og spildevand)        1,4%
Telefonabonomenter og udstyr    1,6%
Alkoholiske drikkevarer og tobak    1,7%
Elektricitet    2,3%
Fjernvarme mv.    2,4%
Beklædning og fodtøj    4,5%
Barnepasning mv.    4,7%
Forsikringer    5,2%
Fødevarer   13,5%

 

Data fra statistikbanken.dk/FU51 – data fra 2016, løbende priser. Eksemplet dækker en familie med 2 voksne med et årligt forbrug på 412.935 kr.

FN’s Udviklingsprogram UNDP har sat 3 % af husstandsindkomsten som udtryk for en pris på vand og spildevand, der er til at betale. Danske familiers udgifter til vand og spildevand ligger således på under halvdelen af FN’s anbefaling til maksimal pris.

Husstandens vandudgift er konstant

En dansk gennemsnitsfamilie på 2,15 person skal betale lige under 5.600 kr. om året for at få leveret friskt, rent og kontrolleret drikkevand og samtidig komme af med spildevandet, der renses forsvarligt, inden det ledes ud i naturen. Herudover dækker vandprisen også grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning samt afgifter og moms. Udgiften for en gennemsnitsfamilie har været rimelig konstant de seneste mange år.

Hvis man kigger på en families samlede årlige forbrug, så udgør udgiften til rent drikkevand samt afledning og rensning af spildevand kun cirka 1,4 %. Det er mindre end omkostningerne til fx telefoner, varme eller elektricitet.