Forside.jpg

Økonomi

På denne temaside kan du læse om udviklingen inden for vandpriser og vandforbrug. Du kan bl.a. læse om et specialeprojekt, som viser, at prisen for drikkevand har været meget stabil i 20 år. Læs også om vandsektorens øgede brug af lånefinansiering de senere år.