cybersikkerhed.jpg

Vandselskabers systemer skal sikres.

Det er vigtigt at arbejde målrettet, præventivt og effektivt med cybersikkerhed - også i vandsektoren. 

I dag bliver der kortere og kortere mellem hændelser om cyberangreb, datatyverier og hackere. De it-kriminelle bliver stadigt mere sofistikerede, og efterhånden som stadigt mere af vores liv bliver digitaliseret, bliver antallet af mål for de it-kriminelle også mangedoblet. En række kritiske forsyningsselskaber har været ramt af cyberangreb og truslerne og trusselsbilledet ændres hele tiden. Det er en udvikling, der ikke - og som kun vil blive værre og sværere at gennemskue.   

Medarbejderne i vandselskaberne arbejder i hverdagen med at forbedre it- og cybersikkerheden. DANVA vil gerne bidrage til, at forsyningsselskaberne får mere og bedre viden og forståelse for de trusler og sårbarheder, de står over for, så selskaberne kan opbygge en passende stærk beskyttelse.

Hvis du har forslag til hjemmesider, gode råd, erfaringer mv. som du vil stille til rådighed for DANVA er du meget velkommen til at kontakte Peter Mortensen pm@danva.dk

DANVA anbefaler at selskaberne følger Center for Cybersikkerheds vejledning og trusselsadvarsler. Center for Cybersikkerhed er som national it-sikkerhedsmyndighed det nationale kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet.

Center for Cybersikkerhed:

www.cfcs.dk – Publikationer, klik her

  • DANVA anbefaler blandt andet ’Cybersikkerhed der virker’, klik her

Sikkerdigital.dk:

På sikkerdigital.dk kan borgere, virksomheder og myndigheder finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag.

Sikkerdigital.dk er skabt ud fra et ønske om at højne kendskabet til cybertruslerne og kontinuerlig forbedre bevidstheden om hvordan de imødegås med sikker adfærd.

www.sikkerdigital.dk/virksomhed
- Sikkerhedstjek, Privacykompasset mm.

Statens tekniske minimumskrav for IT-sikkerhed

Sikkerkollega.dk

www.sikkerkollega.dk 

'SikkerKollega – lad dig ikke narre' er et gratis læringsspil om sikkerhed på danske arbejdspladser - målrettet dig som medarbejder og kollega.

Humor mod hacking

www.humormodhacking.dk

Humor mod hacking kampagnen bruges af 250.000 medarbejdere i mere end 70 lande med film, quiz og nudging.
Enkel og let forståelig awareness for medarbejdere - om informationssikkerhed, cyberkriminalitet, persondata og GDPR.

Politiets efterretningstjeneste:

Truslen fra bevidste og ubevidste indsidere

Tænk sikkerhed når du ansætter

Sikkerhed på rejsen

DANVA Netværk for IT-sikkerhed

DANVA’s Netværk for IT-sikkerhed er DANVAs medlemmers samlingspunkt vedrørende IT-sikkerhed. Netværket kan hjælpe medlemmerne med gode råd omkring IT Sikkerhed i både SCADA- og administrative systemer, IT-sikkerhed i forbindelse med leverandører, IT-sikkerhed i forbindelse med den nye Persondataforordning, risikovurderinger, awareness blandt medarbejderne etc.

Netværket har blandet andet været med til at udvikle:

  • KMD Awareness; Awareness-løsning til vandselskaber
  • NetDesign: Sikkerhedsanalyse til vandselskaber, Læs NetDesigns beskrivelse her

Netværket har også udarbejdet Håndbog om IT-sikkerheden forsyningsbranchen og bidraget med artikler i DANSKVAND om IT- og cybersikkerhed.

Artikler om Cybersikkerhed og sikkerhed:
Sammen kan vi modstå cyberangreb v. Carl-Emil Larsen, DANVA, DANSKVAND, Oktober 2018, klik her 
7 gode råd til styrket IT-sikkerhed v. Martin Damsgaard, SYDDJURSSPILDEVAND, DANSKVAND, Oktober 2018, klik her 

Håndbog om IT-sikkerhed i forsyningsbranchen DANVA Vejledning Nr. 94

Klik her for at læse vejledningen.