Alle DANVA medlemsselskaber er d.d. blevet inviteret til ugentlige møder med direktørkredsen for at få en føling med, om der er mangelsituationer i horisonten hos jer, der skal bringes op i det nationale beredskabsarbejde.

Møderne kommer til at køre ugentligt til og med ugen efter påske, med mulighed for forlængelse. Første møde er onsdag den 1. april kl. 10.00 – 11.00 - og efter følgende samme tid hver onsdag.

Vi kører møderne via Microsoft Teams, og mødeindkaldelsen sendes direkte til jer. I vurderer lokalt, hvem der skal repræsentere forsyningen og sender mødeindkaldelsen videre til rette vedkommende.

Vi henstiller, at der stilles med en person pr. selskab.

Jeg håber, I vil tage godt imod dette nye forsøg på virtuel videndeling og koordinering . Samtidig vil jeg gentage opfordringen til at sende mails med spørgsmål og udfordringer til coronavirus@danva.dk.