Renseanlæg PUFDO .jpg
Statens Serum Institut vurderer, at det kun er personer med tæt kontakt til spildevand, der er i forbindelse med f.eks. oversvømmelse og skybrud, der skal tage særlige hensyn i forhold til værnemidler.

Vi har fået en henvendelse fra et medlem, der efterlyser viden om risikoen for, at coronavirus smitter gennem spildevand.

Spørgsmål

Vores naboer til et renseanlæg er bekymrede for at få Covid 19 ”over hækken”. Så mit spørgsmål er: Hvor langt kan virussen flyve? Er det kun de 2-3 m, som den generelle tagen hensyn til afstandszone?

Svar

Statens Serum Institut skriver svar på henvendelse om, hvordan man skal forholde sig på renseanlæggene – her er det kun personer med tæt kontakt til spildevand, der er i forbindelse med f.eks. oversvømmelse og skybrud, der skal tage særlige hensyn i forhold til værnemidler.

I forbindelse med oversvømmelse eller skybrud anbefaler Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut, at personer der har tæt kontakt med spildevand bærer passende værnemidler (gummistøvler, langskaftede handsker, maske, briller og overtrækskittel) og udfører regelmæssig og korrekt håndhygiejne, samt ikke spiser, drikker og ryger under kontakt med (spilde)vand. Hermed vurderes smitterisiko fra spildevand at være meget lav.