Regnbuefarvede-mapper-COLOURBOX3314130.jpg

Et oplagt spørgsmål er, om der er behov for koordinerende tiltag, nu da vandselskaberne har fået nye frister for indlevering af data til Forsyningssekretariatet – og der også er udsigt til, at der kommer en hjemmel til Erhvervsstyrelsen til at udskyde fremsendelsen af godkendte regnskaber.

Det korte svar er, at det ikke vurderes at være problemer for vandselskaberne, som kræver, at DANVA plæderer for ændringer og særlige forhold hos Forsyningssekretariatet eller Erhvervsstyrelsen.

DANVA kontakter dog Forsyningssekretariatet for at sikre, at deres syn på sagen er den samme.

Data til regulator

Aktuelt er der fastsat nye regler, der har udskudt de frister, som vandselskaberne har i forhold til Forsyningssekretariatet/regulator. Se bekendtgørelse nr. 250/2020 og nr. 296/2020.

Det betyder bl.a., at fristen for indberetning til regulator til brug for henholdsvis benchmarking og fastsættelse af økonomiske rammer udskydes til 01.05.2020. I den forbindelse anvendes data, der stammer fra vandselskabets regnskab.

Det er DANVA sekretariatets opfattelse, at selskaberne ikke har besvær med at honorere denne dato. Dette generelle indtryk er blevet bekræftet af kilder i revisionsbranchen.

Hvis regnskabet ikke er blevet godkendt af bestyrelsen forud for fremsendelsen af data til regulator, så tager revisoren et forbehold.

Skulle den situation opstå, at bestyrelsens godkendelse afføder ændring i de allerede fremsendte data, så tager revisoren/vandselskaber blot kontakt til regulator igen for at korrigerer.

Denne situation med forbehold fra revisionen, kendes fra starten af 10érne, hvor den økonomiske regulering var ny for alle, og det var ganske udramatisk.

Indlevering af godkendt regnskab

Folketinget har 02.04.2010 vedtaget L 168a, som giver hjemmel til fastsættelse af nye frister for bl.a. indlevering af godkendte regnskabet. Der forventes op til 3 måneders udskydelse.

Umiddelbart vurderer DANVA-sekretariatet, at Erhvervsstyrelsen over en kam giver de 3 måneder bl.a. for at sikre overblik for alle parter, hvilket ville være vanskeligere ved forskellige datoer.

DANVA-sekretariatet vurderer ikke, at der er behov for, at foreningen plæderer for særlige hensyn til vandsektoren.