Notesblok 900.jpg

Vandselskaberne er ved at genåbne. I den sammenhæng skal der laves en risikovurdering. Se et eksempel på, hvordan det kan gøres.

Inden vandselskaberne kan genåbne, skal der ske en risikovurdering af arbejdspladsen. 

Hvordan skal risikovurderingen gennemføres? 

BlueKolding har venligst stillet en risikovurderingsmatrice til rådighed, som I kan hente her. 

Vandselskaberne er godt i gang

På et møde i medlemskredsen kom det frem, at et overvejende flertal af medlemmerne allerede har udarbejdet en plan for genåbning.   

Fælles for alle selskaber er, at arbejdsmiljøorganisationerne har været involveret i udarbejdelsen af en plan.

 

Ca. halvdelen angiver at de er så langt med genåbningsplanen, at de kan åbne i morgen.