Vandforsyning 40.jpg

Ny viden fra WHO giver ikke anledning til tidligere risikovurdering vedrørende drikke- og spildevand.

To nye dokumenter fra WHO angående vand, spildevand og hygiejne har givet ny viden på området. Virus er fortsat ikke detekteret i grundvand men, som WHO formulerer det, er sikkert drikkevand desinficeret.
Derfor har DANVA kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed for at få bekræftet, at de nye oplysninger ikke giver anledning til at ændre retningslinjerne for arbejde i vand- og spildevandsselskaberne, herunder også arbejder på ledningsnettet.

Svaret fra styrelsen:

"Styrelsen for Patientsikkerhed, vurderer på det foreliggende grundlag, ikke at der er nye oplysninger der ændre på vores tidligere risikovurdering vedrørende drikke- og spildevand.

Det er fortsat styrelsens vurdering at fokus på hyppig og grundig håndhygiejne, efterlevelse af de gennerelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, sammenholdt med efterlevelse af de eksisterende hygiejniske standarder på området for sikker håndtering af drikkevand og det sanitære område (spildevand, affald og lignende) er de vigtigste foranstaltninger for at minimere risikoen for smitte med ny-coronavirus på forsyningsområdet. Det vurderes, at der som udgangspunkt ikke er behov for supplerende foranstaltninger ved håndtering af drikke- og spildevand".