Bruser. 800jpg.jpg

DANVAs beredskab i forbindelse med coronapandemiens omfatter målrettet information til medlemmerne.

Vi har siden 12.marts orienteret om coronapandemien og dens konsekvenser for vandselskaberne på hjemmesiden og i medlemsnyt, ligesom vi har løbende har sendt mails ud til medlemskredsen.

Vil vi også fremover målrettet sende mails fra min postboks til direktørkredsen i DANVAs medlemsselskaber. Så vær opmærksom på dem! Vi håber på den måde at komme tættere på jer med vores information og kunne holde jer opdateret med seneste viden.