Renseanlaeg_DTU-kursus.jpg

Til trods for epidemi, karantæne og usikkerhed i befolkningen skal danskerne have adgang til rent drikkevand og det er altafgørende, at spildevandet, der kan være stærkt sygdomsfremkaldende, bliver håndteret forsvarligt. Det kræver, at vandselskaberne træffer de rigtige beslutninger. DANVA præsenterer her materiale til inspiration for vandselskabernes arbejde under epidemien.

Hvorfor og hvordan skal vandselskaberne kommunikere under Coronaepidemien?

God og veltilrettelagt kommunikation kan medvirke til, at væsentlige interessenter har en nuanceret opfattelse af et forhold eller et forløb. 

Interessenter

Al kommunikation begynder med at kortlægge interessenterne. For det er dem, der er målgruppen for kommunikationen. 

Foreløbigt tager denne artikel udgangspunkt i følgende interessenter: 

  • Kunder
  • Ansatte
  • Leverandører
  • Presse

Men der kan være flere interessenter, I vil få behov for at inddrage i jeres kommunikation; kommunen, de lokale politikere og bestyrelsen. I skrivende stund har vi ikke modtaget eksempler på kommunikation til disse interessenter. Skulle det ske, vil vi udvide artiklen til at omfatte også disse interessenter. 

Kunder skal føle sig trygge og vide, hvor de skal henvende sig 

Kunderne bliver ikke direkte berørt af, at vandselskaberne med epidemien nu skal foretage store ændringer i arbejdet. At de ikke bliver berørt det, kan i hvert fald være ambitionen. Og selvfølgelig er kunderne en central interessent, som vandselskaberne bør have fokus på under epidemien.

Hurtig, tydelig og klar kommunikation kan være med til at spare ressourcer i en periode, hvor disse i en presset periode er endnu mere begrænset.

Vær ikke tilbageholdende med at fortælle kunderne om jeres dispositioner som følge af coronaepidemien og kommuniker klart og tydeligt, hvilke konsekvenser det har for kunderne. Betyder det forringelse af kvaliteten i leverancerne? Hvordan kommer de i kontakt med jer?    

Se eksempler på kundeinformation fra vandselskaber, som du kan bruge i dit arbejde. 

Del dit materiale

Vi håber, I vil dele jeres materiale med kolleger. Upload jeres materiale om kundeinformation nederst på siden her i formularen

I takt med materialet kommer ind, vil det blive gjort tilgængeligt på siden her.

Ansatte under coronaepidemien

Vandselskaberne skal i disse dage finde svare på en række organisatoriske og kommunikative spørgsmål. Spredningen af coronavirus giver ligeledes anledning til en række ansættelsesretlige problemstillinger, som man som arbejdsgiver kan blive nødt til at forholde sig til.

Hvad er arbejdsgivers ansvar?

Den danske arbejdsmiljølovgivning har ikke regler for en situation, hvor en global smitterisiko kan ende med problemer på danske arbejdspladser. De nuværende regler siger dog, at arbejdsgiveren altid skal sørge for at minimere eller begrænse risiko for smitte mellem medarbejdere.

Arbejdsgiver har desuden pligt til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Omvendt har medarbejderne også - ifølge arbejdsmiljølovgivningen - et ansvar for, at der eksisterer et sundt arbejdsmiljø. Derfor er de ansatte også forpligtet til at undgå smitte af kolleger, hvis det er muligt.

Ansatte skal også fortælle arbejdsgivere, hvis de har været på rejse i et af de områder med mange tilfælde af smitten. Husk at følge myndighedernes retningslinjer for omgang med andre, der blandt andet betyder, at du skal undgå fysisk kontakt med andre i form af håndtryk og kram samt huske hyppig håndvask og brug af håndsprit.

Hvordan kommunikerer vi til medarbejderne?

Tydelighed, klare rammer og tryghed er selvfølgelig også vigtigt i kommunikationen med medarbejdere. 

Del dit materiale

Vi håber, I vil dele jeres materiale med kolleger. Upload jeres materiale til medarbejderinformation nederst på siden her i formularen

I takt med materialet kommer ind, vil det blive gjort tilgængeligt på siden her. 

Leverandører

Vær opmærksom på, at aftaler med leverandører kan blive påvirket under epidemien.

Leverandører kan måske ikke levere, enten fordi de selv ikke har modtaget leverancer, eller på grund af sygdom blandt medarbejdere. Træf de nødvendige foranstaltninger hurtigst muligt. Sørg for at have kontrakterne i orden og læs dem igennem.

Download leverandørkommunikation

Eksempel på leverandørkommunikation ved BlueKolding

Del dit materiale

Vi håber, I vil dele jeres materiale med kolleger. Upload jeres materiale til leverandørinformation nederst på siden her i formularen

I takt med materialet kommer ind, vil det blive gjort tilgængeligt på siden her.

Presse

Det er altid en god idé at have klare aftaler, når man arbejder sammen. Her er arbejdet med pressen ingen undtagelse. Pressen interesserer sig for vandselskabet - ikke mindst, for at høre, hvordan selskabet tackler udfordringerne med coronavirus. 

Sørg derfor for at have klare retningslinjerne på hvem, der skal udtale sig om hvad, og hvordan man bedst kan betjene pressen, der har en vigtig rolle i at kommunikere til alle interessenter: kunder, medarbejdere, leverandører, myndigheder, og politikere.   

Del dit materiale

Vi håber, I vil dele jeres materiale med kolleger. Upload jeres materiale presseinstruks nederst på siden her i formularen

I takt med materialet kommer ind, vil det blive gjort tilgængeligt på siden her. 

Upload dit materiale

Vi håber, I vil dele jeres materiale med kolleger. Upload jeres materiale, målrettet jeres interessenter her. 

I takt med materialet kommer ind, vil det blive gjort tilgængeligt på siden her. 

Upload materiale under corona epidemien

Kontakt DANVA
skriv dit telefonnummer