Coronavirusset COVID-19 påvirker alle danske borgere og virksomheder. Dette gælder også i forsyningssektoren.

Nyhedsbrev 20. marts 2020

Selvom forsyningssektoren rent økonomisk ikke bliver hårdt ramt i sammenligning med mange andre brancher, har udbruddet af COVID-19 alligevel allerede rejst en række juridiske spørgsmål hos forsyningsselskaberne. 

I dette korte nyhedsbrev gennemgår DLA Piper en række juridiske emner, som i den aktuelle situation har relevans for forsyningssektoren. 

Dette kan du læse om i nyhedsbrevet: 

 • Eventuel håndsrækning til udfordrede kunder
 • Indberetninger til Forsyningssekretariatet
 • Ansættelsesret
  • Refusion af sygedagpenge
  • Lønkompensationsordningen
  • Afskedigelser og alternativer til hjemmearbejdsplads og afskedigelser
 • Igangværende entrepriser
 • COVID-19 og indsendelse af årsrapporter og flytning af generalforsamlinger

Fristen for indsendelse af årsrapport og afholdelse af Generalforsamling forlænges med 3 måneder

Nyt lovforslag er vedtaget den 2. april 2020, som udvider den allerede indførte dispensationsadgang via epidemiloven og giver mulighed for en udvidet fristforlængelse for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling på 3 måneder.