Vandmåler_Kamstrup.jpg

Planlægger I målerskifte under coronapandemien, vær opmærksom på Arbejdstilsynets anbefalinger for, hvordan virksomhederne skal beskytte de ansatte der arbejder i private hjem.

Reglerne for håndværkere, montører, frisører og andre ansatte, der udfører arbejde i private hjem, er de samme som for alle andre jobfunktioner.

Det indebærer, at arbejdsgiveren skal vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for smitte med coronavirus fra fx kunder og borgere. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der kan forebygge smitterisikoen så effektivt som muligt.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at virksomhederne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske smitte, herunder at virksomhederne kontakter kunden/borgeren for at afklare, om det er forsvarligt at gennemføre besøget.

Er der sygdom i hjemmet, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man ikke gennemfører besøget på nuværende tidspunkt.

Er der ikke sygdom i hjemmet, er det en god idé at aftale med kunden/borgeren,

  • at der bliver luftet godt ud inden besøget,
  • at der højst er én person til stede, mens arbejdet står på, og
  • at personen holder sig på tilstrækkelig afstand for at mindske smitterisikoen.

Opfordringen til den ansatte er at vaske hænder hyppigt, både ved ankomst og ved afslutning af besøg i et privat hjem. Det anbefales også, at den ansatte undgår at berøre unødvendige ting i hjemmet, og at den ansatte betjener dørhåndtag med albuen og ikke med hånden, hvis det er muligt.

Spørgsmål og svar kan findes på at.dk under spørgsmål og svar om corona. Se mere her https://at.dk/spoergsmaal-svar/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

Risikovurdering skal dokumenteres i APV

Hvis risikovurdering giver anledning til ændrede arbejdsrutiner, skal den dokumenteres som et tillæg til APVen. Dokumentationen kan godt være i form af de retningslinier, der er kommet ud af vurderingen for f.eks. bad, bil, kantine osv. men det forudsætter naturligvis, at de er nedskrevet.