En underdækning som opstår i 2020 kan kun opkræves i 2021.

Et fald i vandforbruget kan naturligvis medføre store reduktioner i selskabets indtægter i forhold til budgetteret.

Såfremt selskabets indtægter i et givent år er mindre end indtægtsrammen, opstår en såkaldt underdækning. En underdækning som opstår i 2020 kan kun opkræves i 2021. Dette er gældende for alle drikke- og spildevandsselskaber. Hvis ikke selskabet opkræver underdækningen i 2021, er opkrævningsretten tabt. 

Forklaring: Reglerne for kontrol- og reguleringsperioder, er forskellige afhængigt af, hvorvidt selskabet har 2- eller 4-årige reguleringsperioder, ydermere er perioderne forskudt for drikkevand og spildevandsforsyningerne. Dette medfører, at drikkevandsselskaber med 4-årige rammer ville have haft mulighed for at opkræve en underdækning over en længere periode (frem til 2023).

Ændringerne til Vandsektorloven i december 2019, medfører dog, at dette ikke er muligt. Det er vedtaget, at reguleringsperioder ikke kan strække sig længere end til implementeringen af den nye økonomiske regulering. Derfor er de forventede 4-årige reguleringsperioder afkortet, således at alle drikkevandsselskaber afslutter sin reguleringsperiode i 2022, mens spildevandsselskabernes kommende reguleringsperioder afsluttes i 2023.